URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

PP 01

PP 01 - Wnioskowanie o sporządzenie lub o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Data dodania:
2018-05-28 12:43:34

 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.
Wydział Planowania Przestrzennego 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 9 (I- piętro, pokój nr 21 i 22  telefon/fax 15 643 34 75; 15 643 34 74)
 
 1. PODSTAWA PRAWNA.
art. 14 ust.1, 4, 5 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.),
 
 1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 1. Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Wolności 9, pokój nr 21 i 22 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl - zakładka zagospodarowanie przestrzenne – wnioski – druk  PP-01.
 2. Załączniki:
  a) kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym terenem, dla którego wnioskuje się  o sporządzenie lub zmianę planu.
 
 1. OPŁATY.
            Brak.
 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
 1. Czas nieokreślony poprzedzony:
  a) analizą dotyczącą zasadności przystąpienia do sporządzenia planu lub zmiany planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium,
  b) uchwałą Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzania lub zmiany planu,
  c) procedurą formalno - prawną związaną ze sporządzeniem planu lub zmiany planu zgodnie z art. 18 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 1. TRYB ODWOŁAWCZY.
            Nie występuje
 1. UWAGI.
 Po uchwaleniu planu miejscowego lub zmiany planu miejscowego i jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego można wystąpić z wnioskiem
o wydanie wypisu i wyrysu z planu miejscowego – wniosek PP-03.
 
     8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
     Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji rozpatrzenia wniosku.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jeśli będzie to konieczne, dane będą udostępniane innym administratorom oraz osobom upoważnionym do przetwarzania danych osobowych oraz innym stronom postępowania, które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki. Wymienieni odbiorcy danych zostaną zobowiązani do zachowania danych osobowych w poufności w procesie ich przetwarzania.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie  z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku.
 12.  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

 

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PP-01_wniosek zmiana planu.doc Plik doc 39936
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2015-03-24
data dodania: 2015-01-12
data dodania: 2015-01-07
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 05:00:47
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.