URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

PP-05

PP 05 - Wydawanie opinii urbanistycznych o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego

Data dodania:
2018-05-28 12:46:22

 
 1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA.
Wydział Planowania Przestrzennego 37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 9 (I- piętro, pokój nr 21 i 22 telefon/fax 15 643 34 75, telefon 15 643 34 74)
 1. PODSTAWA PRAWNA.
1) art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm. ),
2) ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2017 r. poz.1257 ze zm.),
 
 1. WYMAGANE DOKUEMNTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY.
1) Wypełniony wniosek (druk do pobrania w Wydziale Planowania Przestrzennego ul. Wolności 9, pokój nr 21 i 22 lub na stronie internetowej www.bip.stalowawola.pl zakładka zagospodarowanie przestrzenne- wnioski – druk PP- 05.
2) Załączniki:
    a) mapa ewidencyjna przedstawiająca położenie i geometrię działek ewidencyjnych.,
 
 1. OPŁATY.
Brak obowiązku zapłaty skarbowej od wydania opinii urbanistycznej.
 1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY.
Nie później niż w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku.
 
 1. TRYB ODWOŁAWCZY.
Od sposobu rozstrzygnięcia sprawy nie przysługuje odwołanie.
 
 1. UWAGI.
Odbiór w Wydziale Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 9 (I- piętro, pokój nr 21 i 22, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530).
 
8. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH.
   Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia   27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany w Dzienniku UE) zwanym dalej RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania opinii urbanistycznej.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa tj. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
 5. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 9. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Wnioskodawca zobowiązany jest do ich podania, konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o wydanie opinii urbanistycznej.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
PP-05_wniosek opinia urbanistyczna.doc Plik doc 37888
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2019-02-05
data dodania: 2015-03-24
data dodania: 2015-01-12
data dodania: 2015-01-07
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 20 lutego 2019r. 04:15:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.