URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

EZ 14 - Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Data dodania:
2019-01-03 11:28:31

 
  1. JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA

Wydział Edukacji i Zdrowia
37 – 450 Stalowa Wola
ul. Wolności 9
pok. 18
tel.: 15 – 643-34-83

  1. PODSTAWA PRAWNA

a) Ustawa z dnia 26 października 1982 r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2137)

b) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096)

c) Uchwała Nr LXXV/994/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Stalowa Wola miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

d) Uchwała Nr LXXV/993/18 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Stalowa Wola.

  1. WYMAGANE DOKUMENTY DO ZAŁATWIENIA SPRAWY

Wniosek oraz załączniki:

a) dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanego lokalu,

b) pisemna zgoda właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży alkoholu będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,

c) decyzja państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu lokalu o bezpieczeństwie żywienia i żywności.

  1. OPŁATY

Opłaty za korzystanie z zezwoleń pobierane są na podstawie art. 111 Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wynoszą:

a) 525 zł na sprzedaż  napojów zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa,

b) 525 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 4,5%  do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c) 2.100 zł na sprzedaż  napojów zawierających powyżej 18% alkoholu.

Powyższe opłaty dotyczą przedsiębiorców, którzy w danym lokalu po raz pierwszy ubiegają się o zezwolenia alkoholowe.

Przedsiębiorcy już prowadzący sprzedaż alkoholu w danym lokalu składają oświadczenia o wartości sprzedaży za rok poprzedni i na podstawie tych oświadczeń naliczana jest opłata. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu o zawartości do 4,5%  oraz piwa przekroczy kwotę 37.500 zł  - opłata wynosi  1,4%  ogólnej wartości sprzedaży. Jeżeli roczna wartość sprzedaży dla alkoholu powyżej 4,5% do 18% (z wyjątkiem piwa) przekroczy 37.500 zł  - opłata również wynosi 1,4%  ogólnej wartości sprzedaży. W przypadku alkoholu powyżej 18% jeżeli roczna wartość sprzedaży przekroczy 77.000 zł opłata wynosi 2,7% ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim. Przedsiębiorcy, których roczna wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych nie przekroczyła w/w wartości, wnoszą opłaty jak przedsiębiorcy rozpoczynający działalność.
W przypadku niezłożenia w terminie do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie złoży oświadczenia wraz z jednoczesnym dokonaniem opłaty dodatkowej w wysokości 30% opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
W przypadku niedokonania w terminie do dnia 31 stycznia, 31 maja, 30 września opłaty w wysokości określonej w art. 111 ust. 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi zezwolenie wygasa z upływem 30 dni od dnia upływu terminu dopełnienia ww. obowiązku, jeżeli przedsiębiorca w terminie 30 dni od dnia upływu terminu do dokonania ww. czynności nie wniesie raty opłaty określonej w art. 111 ust. 2 albo 5 ww. ustawy, powiększonej o 30% tej opłaty.

  1. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY

Do 30 dni od złożenia wniosku - zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.
Przewidywane terminy posiedzeń Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2019 roku, opiniującej złożone wnioski:

- 24 styczeń 2019 r.
- 21 luty 2019 r.
- 21 marzec 2019 r.
- 18 kwiecień 2019 r.
- 23 maj 2019 r.
- 27 czerwiec 2019 r.
- 25 lipiec 2019 r.
- 19 wrzesień 2019 r.
- 24 październik 2019 r.
- 21 listopad 2019 r.
- 19 grudzień 2019 r.

  1. TRYB ODWOŁAWCZY

W przypadku decyzji odmownej przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu w terminie 14 dni od otrzymania decyzji za pośrednictwem Prezydenta Miasta Stalowej Woli  lub na drodze postępowania cywilnego.

  1. UWAGI

Brak

  1. ZAŁĄCZNIKI
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2015-03-24
data dodania: 2015-01-12
data dodania: 2015-01-07
data dodania: 2014-12-04
data dodania: 2014-12-04
data dodania: 2014-11-25
data dodania: 2014-11-25
data dodania: 2014-11-25
data dodania: 2014-11-25
data dodania: 2014-11-25
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
data dodania: 2019-01-17
data dodania: 2019-01-17
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 15:44:15
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.