URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

ŚR 14

ŚR 07 Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola

Data dodania:
2018-07-27 09:01:38

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta w Stalowej Woli
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych
ul.Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
 
Naczelnik Wydziału  - telefon 015 643 34 84
 
Udzielenie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka dla osób zamieszkałych na terenie gminy Stalowa Wola
 
Podstawa prawna
 
  1. UCHWAŁA NR XVIII/208/15 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 13 listopada 2015 r.w sprawie zasad udzielania  jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia  dziecka dla osób   
zamieszkałych na terenie Gminy Stalowa Wola na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 w związku z      art.7 pkt.16 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2015r., poz.1515/ oraz art.22a ustawy z dnia 28 listopada 2003r o świadczeniach rodzinnych  / Dz.U. z 2015r., poz. 114 ze zm./
 
W związku z realizacją polityki prorodzinnej, na zasadach określonych w.w uchwałą, przyznaje się osobom zamieszkałym na terenie Gminy Stalowa Wola jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia  dziecka zwaną dalej„zapomogą”.
Zapomogę w wysokości 1000 zł przyznaje się na każde urodzone  od dnia 1 stycznia 2016 r. żywe dziecko.
Złożenie wniosku odbywa się w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli – Biuro Obsługi Klienta  ul. Wolności 9, pok.36 II piętro Stalowa Wola- tel. 015 643-34-85
 
Zapomoga przysługuje, jeżeli co najmniej jedno z rodziców dziecka stale zamieszkuje na terenie Gminy Stalowa Wola, bez przerwy przez okres co najmniej 24 miesięcy przed urodzeniem się ich dziecka i w dniu złożenia wniosku   o zapomogę.
 
Zapomoga nie przysługuje, jeżeli:
1) dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej lub instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
2)  rodzice lub jedno z rodziców uzyskało lub ubiega się w innej gminie o zapomogę  z    tytułu urodzenia się dziecka, przyznaną na podstawie uchwały wydanej w oparciu  o  art. 22a ustawy o świadczeniach rodzinnych,
3)  dziecko zostało porzucone lub oddane do adopcji albo z jakiejkolwiek innej przyczyny nie pozostaje pod stałą pieczą rodziców.
 
Zapomoga przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.

 SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
 
Zapomogę przyznaje lub odmawia przyznania Prezydent Miasta Stalowej Woli   w drodze decyzji administracyjnej na wniosek rodziców lub tego z rodziców, pod którego pieczą pozostaje dziecko w dniu złożenia wniosku.
Wymagane dokumenty do załatwienia sprawy:
 
1. Wniosek o zapomogę składa się na formularzu zgodnie ze wzorem załączonym do uchwały
2. Do wniosku o zapomogę należy dołączyć:
1) dokument potwierdzający tożsamość rodziców dziecka,
2) akt urodzenia dziecka (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis),
3) oświadczenie, że żadne z rodziców dziecka nie uzyskało ani nie ubiega się
o zapomogę w innej gminie  
4) dokument potwierdzający zamieszkiwanie wnioskodawcy na terenie miasta
Stalowa Wola  co najmniej od 24 miesięcy przed dniem urodzenia się dziecka.
3. Wniosek o zapomogę wraz z wymaganymi dokumentami powinien być złożony nie
później niż przed upływem 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.
4. W przypadku złożenia wniosku po upływie terminu określonego w ust. 3 zapomoga nie przysługuje.
 
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2019-07-23
Treści
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 sierpnia 2019r. 15:28:55
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.