URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

ŚR 12 - WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Data dodania:
2019-06-26 09:18:41

JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:
Urząd Miasta w Stalowej Woli
Wydział Świadczeń Rodzinnych i Społecznych
ul.Wolności 7
37-450 Stalowa Wola
Tel. 015 643 34 91
Naczelnik Wydziału  - telefon 015 643 34 84
 
 
Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są w Wydziale Świadczeń Rodzinnych i Społecznych
ul.Wolności 7  pokój nr 3 od dnia 1 sierpnia 2019r
 
Nowe regulacje dotyczące  stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu  
 
Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty   i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej  i w okresie  3 miesięcy od daty  utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego  pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
 
Nowe zasady ustalania dochodu z działalności  podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
 
Ustalając dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w roku kalendarzowym poprzedzającym  okres, na jaki ustalone jest prawo do funduszu alimentacyjnego, przyjmuje się dochód miesięczny w wysokości 1/1`2 dochodu ogłoszonego corocznie w drodze obwieszczenia  przez ministra właściwego do spraw rodziny w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „ Monitor Polski”  w terminie do 1 sierpnia każdego roku. Zgodnie z tym do wniosku dołącza się  odpowiednio zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zawierające informacje odpowiednio o :
a/ formie opłacanego podatku,
b/ wysokości przychodów,
c/ stawce podatku,
d/ wysokości opłacanego podatku
 - w roku kalendarzowym poprzedzającym okres , na jaki ustalane  jest prawo do świadczenia z FA
 
 Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
Od 1 sierpnia 2017r odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny, składa czyli wypełnia i podpisuje osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego a nie jak dotychczas członek rodziny, którego dotyczą dane zawarte w danych oświadczeniach.
 
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Przetargi
Wyniki przetargów
data dodania: 2019-07-23
Treści
data dodania: 2019-08-20
data dodania: 2019-08-20
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 sierpnia 2019r. 15:25:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.