URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Urząd Miasta Stalowa Wola
Urząd Miasta
Stalowa Wola

KARTA USŁUGI

EZ 00

EZ 00 - KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Data dodania:
2018-05-25 12:54:56


I N F O R M A C J A
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (GDPR- General Data Protection Regulation–tekst opublikowany
w Dzienniku UE
) zwanym dalej RODO informuję, iż:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Stalowej Woli z siedzibą w 37-450 Stalowa wola, ul. Wolności 7.
 2. Dane inspektora ochrony danych są dostępne na stronie internetowej bip.stalowawola.pl
  w zakładce Urząd Miasta, DANE TELEADRESOWE URZĘDU, e-mail iod@stalowawola.pl telefon +48 15 6433571.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających
  z przepisów prawa.
 4. Podstawą przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa :
 • ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.);
 • ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996);
 • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 967);
 • ustawa z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych
  (Dz.U. z 2017 r. poz. 2203);
 • ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 ze zm.);
 • Uchwała Nr LX/868/14 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 28 marca 2014 roku zmieniająca uchwałę w sprawie pomocy materialnej dla studentów;
 • ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz.U. z 2018 r. poz. 603 ze zm.);
 • ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.);
 • ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.
  z 2015 r. poz. 1390)
 • ustawa z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862 ze zm.);
 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.).
 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt.1.c RODO.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą przeszkoleni i upoważnieni pracownicy do przetwarzania tych danych w zakresie wynikającym z zakresu swoich obowiązków.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku
  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
  w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym realizacji wnioskowanego uprawnienia.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
klauzula informacyjna .docx Plik doc 18398
Ostatnio dodane
Uchwały/Zarządzenia
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-05-06
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
data dodania: 2019-04-09
Przetargi
Wyniki przetargów
Treści
Newsletter
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 17:24:53
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.