URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2

Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2017-06-06 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-06 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-04-18 10:00:00
PublikującyDariusz Hofman 2017-04-21 09:01:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Przesłane ogłoszenie - pobierz plik 155.49 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 157.97 KbPlik pdf
3. Dokumentacja techniczna cz. 1 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
4. Dokumentacja techniczna cz. 2 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
5. Dokumentacja techniczna cz. 3 - pobierz plik 12.13 MBPlik rar
6. SIWZ - pobierz plik 912.34 KbPlik pdf
7. Formularz ofertowy wraz z załącznikami - pobierz plik 366.92 KbPlik pdf
8. Wzór umowy - pobierz plik 844.42 KbPlik pdf
9. Edytowalna wersja formularza JEDZ - pobierz plik 192.00 KbPlik doc

Rejestr zmian
Tworzenie warunków dla nowoczesnego nauczania poprzez modernizację infrastruktury edukacyjnej w Gminie Stalowa Wola.
Data składania ofert:
2017-06-06 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-06 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-04-24 13:51:00
PublikującyRafał Kozłowski 2017-04-27 13:51:00
Modyfikował(a) Rafał Kozłowski 2017-04-28 12:35:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 771.62 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu 141.77 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie o zamówieniu (TED) 144.43 KbPlik pdf
4. Wzór umowy 2.77 MBPlik pdf
5. Formularz ofertowy nieaktualny!! 61.22 KbPlik doc
6. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia 184.00 KbPlik doc
7. Załącznik nr 1 - szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 835.85 KbPlik pdf
8. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz cenowy 177.00 KbPlik doc
9. Załącznik nr 3 do SIWZ - Parametry techniczne sprzętu uszczegółowienie 332.00 KbPlik doc
10. Test Passmark karty graficznej z dnia 24.04.2017 886.31 KbPlik pdf
11. Test Passmark procesora z dnia 24.04.2017 2.06 MBPlik pdf
12. Formularz ofertowy - aktualny 54.56 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przebudowa ul. Lipowej w Stalowej Woli - rozwiązanie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nN.
Data składania ofert:
2017-06-05 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-05 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-05-19 12:41:00
PublikującyRafał Kozłowski 2017-05-19 12:41:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 770.72 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu 556.75 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki 137.50 KbPlik doc
4. Wzór umowy 805.40 KbPlik pdf
5. Dokumentacja projektowa 42.35 MBPlik rar
6. SST 377.15 KbPlik pdf
7. Przedmiar robót 426.66 KbPlik pdf

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-04-27 12:20:44: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 21.04.2017
2017-04-21 09:37:26: Dodano plik Zał. nr 4 do SIWZ -JEDZ.doc
Więcej >>>
2017-04-21 09:36:46: Usunięto plik Zał. nr 4 do SIWZ -JEDZ.doc
2017-04-21 09:31:43: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.pdf
Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola
realizowanego w ramach  projektu  dofinansowanego ze środków budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli. RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.
 
Data składania ofert:
2017-06-05 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-05 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-04-18 09:07:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2017-04-21 08:58:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2017-04-27 12:20:44
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ- pobierz plik 741.76 KbPlik pdf
2. Zał. nr 1 do SIWZ - szczegółowe wymagania tech. Cz.I autobusy elektryczne 949.53 KbPlik pdf
3. Zał. nr 2 do SIWZ - Szczegółowe wymagania tech. - Cz.II Autobus ON 9,5 m - pobierz plik 1014.18 KbPlik pdf
4. Zał. nr 3 do SIWZ - SZczegółowe wymagania tech. - Cz.III Autobus ON 7-8 m - pobierz plik 939.16 KbPlik pdf
5. Zał. nr 1a - kryteria oceny Cz. I autobusy elektryczne-pobierz plik 15.98 KbPlik xls
6. Zał. nr 2a - Kryteria oceny cz.II autobusy ON 9,5 m-pobierz plik 12.07 KbPlik xls
7. Zał nr 3a- Kryteria oceny -Cz.III autobusy ON 7-8m - pobierz plik 15.00 KbPlik xls
8. Zał. nr 5 - wykaz dostaw- pobierz plik 14.52 KbPlik doc
9. Zał nr 6 - wzór umowy cz.I -pobierz plik 624.12 KbPlik pdf
10. Zał. nr 7 - wzór umowy cz.II - pobierz plik 613.40 KbPlik pdf
11. Zał. nr 8 - wzór umowy cz.III - pobierz plik 607.12 KbPlik pdf
12. Formularz ofertowy (cenowy) - pobierz plik 137.50 KbPlik doc
13. Formularz ofertowy (cz. techniczna) - pobierz plik 137.54 KbPlik xls
14. ogłoszenie o zamówieniu- pobierz plik 169.62 KbPlik pdf
15. Zał.nr 4 - JEDZ 196.50 KbPlik doc

Rejestr zmian
Poprawa dostępności do usług społecznych poprzez rozbudowę i przebudowę budynku MOPS w Stalowej Woli
Dostawa mebli i wyposażenia do budynku MOPS w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2017-06-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-06-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-05-22 13:51:00
PublikującyDariusz Hofman 2017-05-22 14:00:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ - pobierz plik 746.12 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 545.15 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami - pobierz plik 443.53 KbPlik pdf
4. Wzór umowy - pobierz plik 561.90 KbPlik pdf
5. Dokumentacja techniczna - pobierz plik 14.63 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opracowanie projektu  budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2017-05-30 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-05-19 16:53:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2017-05-19 16:54:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 558.66 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 725.29 KbPlik pdf
3. formularz ofertowy+załączniki - pobierz plik 149.00 KbPlik doc
4. wzór umowy - pobierz plik 420.04 KbPlik pdf
5. dokumentacja techniczna - pobierz plik 1.62 MBPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-05-22 10:41:06: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2017-05-22 10:38:16: Zmiana warunku udziału w postępowania oraz terminów składania i otwarcia ofert.
Więcej >>>
2017-05-18 13:36:00: Odpowiedź na pytanie (18.05.2017 r.)
Opracowanie projektu budowy Sali Sportowej
Data składania ofert:
2017-05-23 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-05-10 11:21:00
PublikującyDariusz Hofman 2017-05-10 11:36:00
Modyfikował(a) Dariusz Hofman 2017-05-22 10:41:06
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 548.38 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 694.54 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy wraz z załącznikami - pobierz plik 452.98 KbPlik pdf
4. Wzór umowy - pobierz plik 436.91 KbPlik pdf
5. Dokumentacja techniczna - pobierz plik 1.97 MBPlik rar
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik 352.81 KbPlik pdf

Rejestr zmian
System zasilania awaryjnego i montaż szaf rack 19” w serwerowni
Data składania ofert:
2017-05-22 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-22 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-05-12 19:00:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2017-05-12 19:00:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2017-05-18 14:17:07
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu- pobierz plik 555.64 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 708.66 KbPlik pdf
3. opis przedmiotu zamówienia cz.I - pobierz plik 273.10 KbPlik pdf
4. opis przedmiotu zamówienia-cz.II 258.15 KbPlik pdf
5. formularz ofertowy+załączniki - pobierz plik 145.00 KbPlik doc
6. specyfikacja dostaw- pobierz plik 102.01 KbPlik doc
7. wzór umowu-cz.I - pobierz plik 469.69 KbPlik pdf
8. wzór umowy cz.II- pobierz plik 469.10 KbPlik pdf
9. dokumentacja techniczna -cz.I - pobierz plik 3.12 MBPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-05-10 16:32:50: Dodano plik STADION 2013.part6.rar
2017-05-10 16:31:32: Dodano plik STADION 2013.part5.rar
Więcej >>>
2017-05-10 16:28:48: Dodano plik STADION 2013.part4.rar
2017-05-10 16:25:53: Dodano plik STADION 2013.part3.rar
2017-05-10 16:22:49: Dodano plik STADION 2013.part2.rar
2017-05-10 16:20:02: Dodano plik STADION 2013.part1.rar
2017-05-10 16:16:27: Dodano plik STADION 2009.part08.rar
2017-05-10 16:13:59: Dodano plik STADION 2009.part07.rar
2017-05-10 16:11:20: Dodano plik STADION 2009.part06.rar
2017-05-10 16:08:25: Dodano plik STADION 2009.part05.rar
2017-05-10 16:05:55: Dodano plik STADION 2009.part04.rar
2017-05-10 16:03:38: Dodano plik STADION 2009.part03.rar
2017-05-10 16:01:34: Dodano plik STADION 2009.part02.rar
2017-05-10 15:59:18: Dodano plik STADION 2009.part01.rar
2017-05-10 15:45:14: Dodano plik WYODRĘBNIONY SCHEMAT SIECI PCPN PRZETARG 2017.pdf
2017-05-10 15:44:11: Dodano plik RYSUNKI PO KOREKCIE załącznik do odpowiedzi 10 maja 2017.rar
2017-05-10 15:41:54: Odpowiedzi na pytania ( 10 maja 2017 r.) cz.5
2017-05-10 15:19:01: Odpowiedzi na pytania (10 maja 2017 r.) - cz.4
2017-05-10 15:13:30: Odpowiedzi na pytania (10 maja 2017 r.) - cz.3
2017-05-10 15:11:40: Odpowiedzi na pytania ( 10 maja 2017 r.) - cz.2
2017-05-10 15:09:25: Odpowiedzi na pytania (10 maja 2017 r.) - cz.1
2017-05-10 00:00:00: Odpowiedzi na pytania ( 10 maja 2017 r.)
2017-05-09 11:53:22: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2017-05-09 11:49:45: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert oraz wadium (dotycząca sprostowania ogłoszenia)
2017-05-08 08:29:36: Odpowiedzi na pytania - sprostowanie (8 maja 2017 r.)
2017-04-28 12:42:50: Dodano plik ZAG.PLANSZA ZBIORCZA ORIENTACYJNA - załącznik do odpowiedzi.pdf
2017-04-28 12:38:30: Odpowiedzi na pytania (28.04.2017 r.) cz. 5
2017-04-28 12:36:11: Odpowiedzi na pytania (28.04.2017 r.) cz. 4
2017-04-28 12:30:26: Odpowiedzi na pytania (28.04.2017 r.) cz. 3
2017-04-28 12:16:51: Odpowiedzi na pytania (28.04.2017 r. ) cz. 2
2017-04-28 12:12:14: Odpowiedzi na pytania (28.04.2017 r.)
2017-04-28 09:43:15: Dodano plik Edytowalna-wersja-formularza-JEDZ.doc
2017-04-28 09:42:03: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2017-04-28 09:40:13: Zmiana SIWZ i Ogłoszenia (rozszerzenie doświadczenia do 7 lat)
Utworzenie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2017-05-17 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-17 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-03-31 08:03:00
PublikującyDariusz Hofman 2017-04-05 09:47:00
Modyfikował(a) Dariusz Hofman 2017-05-10 16:32:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Dokumentacja techniczna - boiska z nawierzchnią naturalną - pobierz plik 28.76 MBPlik rar
2. Dokumentacja techniczna - boisko piłkarskie wraz z halą pneumatyczną - pobierz plik 24.23 MBPlik rar
3. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 1 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
4. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 2 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
5. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 3 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
6. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 4 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
7. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 5 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
8. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 6 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
9. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 7 - pobierz plik 100.00 MBPlik rar
10. Dokumentacja techniczna - przebudowa stadionu cz. 8 - pobierz plik 78.14 MBPlik rar
11. Formularz ofertowy wraz z załącznikami - pobierz plik 366.30 KbPlik pdf
12. Przesłanie ogłoszenia - pobierz plik 158.04 KbPlik pdf
13. SIWZ - pobierz plik 875.91 KbPlik pdf
14. Wzór umowy - pobierz plik 804.51 KbPlik pdf
15. Załączniki do umowy - pobierz plik 67.64 KbPlik rar
16. Edytowalna wersja JEDZ - pobierz plik 204.00 KbPlik doc
17. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 161.91 KbPlik pdf
18. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik 75.01 KbPlik pdf
19. Poprawiony formularz JEDZ - pobierz plik 203.50 KbPlik doc
20. ZAG.PLANSZA ZBIORCZA ORIENTACYJNA - załącznik do odpowiedzi z dnia 28.04.2017 r. - pobierz plik 1.06 MBPlik pdf
21. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik 78.71 KbPlik pdf
22. Rysunki po korekcie - załączniki do odpowiedzi z dnia 10 maja 2017 r. 34.76 MBPlik rar
23. Wyodrębniony schemat sieci - pobierz plik 965.41 KbPlik pdf
24. Stadion 2009 - cz1 100.00 MBPlik rar
25. Stadion 2009 cz. 2 100.00 MBPlik rar
26. Stadion 2009 cz. 3 100.00 MBPlik rar
27. Stadion 2009 cz. 4 100.00 MBPlik rar
28. Stadion 2009 cz.5 100.00 MBPlik rar
29. Stadion 2009 cz. 6 100.00 MBPlik rar
30. Stadion 2009 cz. 7 100.00 MBPlik rar
31. Stadion 2009 - cz.8 93.93 MBPlik rar
32. Stadion 2013 cz.1 130.00 MBPlik rar
33. Stadion 2013 cz. 2 130.00 MBPlik rar
34. Stadion 2013 cz. 3 130.00 MBPlik rar
35. Stadion 2013 cz. 4 130.00 MBPlik rar
36. Stadion 2013 cz. 5 130.00 MBPlik rar
37. Stadion 2013 cz. 6 21.99 MBPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2017-05-09 11:17:02: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 08.05.2017 r.
2017-05-05 14:30:38: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 04.05.2017
Więcej >>>
2017-05-05 14:11:49: Dodano plik WZÓR UMOWY.pdf
2017-05-05 14:11:02: Dodano plik Projekty wykonawcze.rar
2017-05-05 14:09:35: Zmiana SIWZ - dodano projekty wykonawcze oraz zmodyfikowany wzór umowy
2017-04-28 16:56:14: Dodano plik dokumentacja projektowa Stacje ładowania.rar
2017-04-28 16:54:28: Dodano plik WZÓR UMOWY.pdf
2017-04-28 16:53:51: Dodano plik Formularz ofertowy + załączniki stacje ładowania.doc
2017-04-28 16:53:05: Dodano plik SIWZ-Stacje ładowania 2017.pdf
2017-04-28 16:52:39: Dodano plik ogłoszenie o zamówieniu.html
 Budowa przyłączy elektroenergetycznych kablowych wraz z układem pomiarowym do stacji ładowania autobusów
Data składania ofert:
2017-05-16 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2017-05-16 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-04-28 09:49:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2017-04-28 10:50:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2017-05-09 11:17:02
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu- pobierz plik 72.08 KbPlik txt
2. SIWZ - pobierz plik 873.14 KbPlik pdf
3. formularz ofertowy+ załączniki - pobierz plik 149.00 KbPlik doc
4. wzór umowy- obowiązujący 814.66 KbPlik pdf
5. wzór umowy - nieaktualny 814.54 KbPlik pdf
6. dokumentacja projektowa- pobierz plik 9.90 MBPlik rar
7. projekty wykonawcze - pobierz plik 35.24 MBPlik rar

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 22 maja 2017r. 19:20:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.