URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2


ZMIANY:
2018-06-20 15:24:16: Dodano plik JEDZ PDF.pdf
2018-06-20 00:00:00: Zmiana SIWZ - załączenie JEDZ
Więcej >>>
2018-06-11 00:00:00: Zmiana SIWZ - Załączenie testów Passmark Software – Video Card List oraz Passmark Software CPU Benchmarks

Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli

Data składania ofert:
2018-07-16 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-16 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-05 13:00:00
PublikującyAnna Potocka 2018-06-06 12:44:00
Modyfikował(a) Anna Potocka 2018-06-20 15:24:16
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 135.33 KbPlik pdf
2. Przesłanie ogłoszenia 134.51 KbPlik pdf
3. SIWZ 841.97 KbPlik pdf
4. Formularz ofertowy z załącznikami 644.86 KbPlik pdf
5. Specyfikacja techniczna - formularz cenowy 995.53 KbPlik pdf
6. Wzór umowy 633.24 KbPlik pdf
7. Passmark Software CPU Banchmarks 2.60 MBPlik pdf
8. Passmark Software – Video Card List 1.64 MBPlik pdf
9. JEDZ 512.62 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”.
Data składania ofert:
2018-07-10 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-10 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-22 11:18:00
PublikującyRafał Kozłowski 2018-06-22 11:18:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 578.17 KbPlik pdf
2. SIWZ 939.67 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki 178.50 KbPlik doc
4. Wzór umowy 746.89 KbPlik pdf
5. załączniki do umowy 25.50 KbPlik doc
6. Dokumentacja projektowa 2.22 MBPlik rar
7. Przedmiar robót 2.37 MBPlik pdf
8. STWiORB 646.87 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli.
Data składania ofert:
2018-07-09 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-09 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-20 15:36:00
PublikującyRafał Kozłowski 2018-06-20 15:53:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 4.97 MBPlik pdf
2. SIWZ 944.02 KbPlik pdf
3. wzór umowy 493.89 KbPlik pdf
4. Formularz ofertowy + załączniki 168.50 KbPlik doc
5. załączniki do umowy 67.41 KbPlik rar
6. Przedmiary robót 744.18 KbPlik rar
7. SST 1.23 MBPlik rar
8. Dokumentacja Projektowa - branża drogowa 31.61 MBPlik rar
9. Dokumentacja Projektowa - branża elektryczna 102.61 MBPlik rar
10. Dokumentacja Projektowa - branża instalacyjna 13.09 MBPlik rar

Rejestr zmian
Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola
Data składania ofert:
2018-07-04 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-04 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-05-23 09:26:00
PublikującyRafał Kozłowski 2018-05-28 09:26:00
Modyfikował(a) Rafał Kozłowski 2018-06-05 10:28:45
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 129.52 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 73.33 KbPlik pdf
3. Ogłoszenie o zamówieniu (TED) 134.44 KbPlik pdf
4. SIWZ 878.02 KbPlik pdf
5. Załącznik nr 1 - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1.08 MBPlik pdf
6. wzór umowy 457.41 KbPlik pdf
7. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia JEDZ 184.00 KbPlik doc
8. Formularz ofertowy + załączniki 29.21 KbPlik doc
9. Formularz ofertowy + załączniki - aktualny!! 30.21 KbPlik doc

Rejestr zmian
Przebudowa  i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2018-07-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-13 15:54:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-06-13 15:54:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 557.34 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 1007.90 KbPlik pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik 236.86 KbPlik pdf
4. Formularz ofertowy+ załączniki - pobierz plik 154.00 KbPlik doc
5. Dokumentacja techniczna - pobierz plik 7.69 MBPlik rar
6. Wzór umowy - pobierz plik 806.28 KbPlik rar

Rejestr zmian
Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019
Data składania ofert:
2018-07-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-12 14:55:00
PublikującyRafał Kozłowski 2018-06-12 14:55:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 596.41 KbPlik pdf
2. SIWZ 1.04 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki 47.54 KbPlik doc
4. Wzór umowy 493.83 KbPlik pdf
5. SST 1.25 MBPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-21 13:08:54: Dodano plik JEDZ.doc
2018-06-21 13:07:55: Zmiana SIWZ - załączenie formularza JEDZ
Więcej >>>
2018-06-18 11:31:15: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn.14.06.2018r.
2018-06-18 11:27:40: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 13.06.2018r.
2018-06-08 09:49:02: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 08.06.2018 r.
2018-06-01 12:05:33: Dodano plik Formularz ofertowy SDIP - obowiązujący.doc
2018-06-01 12:02:59: Wszyscy Oferenci - zmiana treści SIWZ poprzez dodanie klauzuli informacyjnej RODO oraz zmianę Formularza ofertowego
2018-05-28 15:06:12: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-05-28 15:04:14: Wszyscy Oferenci - zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu poprzez dodanie zapisów z SIWZ.
2018-05-28 12:46:34: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 23.05.2018 r.
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
w ramach projektu dofinasowanego ze środków z budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli.
 RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna,
Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.
Data składania ofert:
2018-06-25 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-25 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-05-10 14:05:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-05-14 15:30:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-06-21 13:08:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu SDIP - pobierz plik 149.71 KbPlik pdf
2. SIWZ SDIP- pobierz plik 905.75 KbPlik pdf
3. Specyfikacja techniczna SDIP - pobierz plik 1.91 MBPlik pdf
4. PFU+załączniki SDIP - pobierz plik 2.36 MBPlik rar
5. Wzór umowy + załaczniki SDIP - pobierz plik 1.30 MBPlik rar
6. Formularz ofertowy+załączniki SDIP- NIEAKTUALNY - pobierz plik 155.50 KbPlik doc
7. Dokumentacja techniczno-fotograficzna - pobierz plik 1.29 MBPlik rar
8. Passmark Software CPU Banchmarks - pobierz plik 1.94 MBPlik pdf
9. Passmark Software- ideo Card - pobierz plik 964.00 KbPlik pdf
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 89.05 KbPlik pdf
11. Formularz ofertowy SDIP+załączniki OBOWIĄZUJĄCY - pobierz plik 159.00 KbPlik doc
12. JEDZ SDIP - pobierz plik 209.00 KbPlik doc

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-14 16:30:18: Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu w tym terminu składania i otwarcia ofert
2018-06-14 16:28:40: Dodano plik Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu.pdf
Więcej >>>
2018-06-14 16:25:04: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-06-14 16:24:34: Dodano plik Formularz ofertowy aktualny.doc
Miejskie integracyjne przedszkole i żłobek w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2018-06-22 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-22 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-01 09:19:00
PublikującyRafał Kozłowski 2018-06-01 09:19:00
Modyfikował(a) Rafał Kozłowski 2018-06-14 16:30:18
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 446.84 KbPlik pdf
2. SIWZ 1.04 MBPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki 178.50 KbPlik doc
4. wzór umowy 678.79 KbPlik pdf
5. PFU 87.37 MBPlik rar
6. Aranżacja 4.74 MBPlik rar
7. Formularz ofertowy aktualny 109.00 KbPlik doc
8. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 392.80 KbPlik pdf
9. Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu 518.73 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Rozbudowa sali gimnastycznej PSP nr 3 w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2018-06-22 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-22 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-07 14:34:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-06-07 14:34:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-06-12 14:43:19
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu-pobierz plik 575.65 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 1020.31 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy - pobierz plik 152.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy - pobierz plik 705.53 KbPlik rar
5. Dokumentacja projektowa - pobierz plik 265.97 MBPlik rar
6. Specyfikacja techniczna - pobierz plik 1.08 MBPlik rar
7. Przedmiary robót - pobierz plik 911.50 KbPlik rar

Rejestr zmian

ZMIANY:
2018-06-13 11:31:11: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I.pdf
2018-06-13 11:29:57: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 05.06.2018 r.
Więcej >>>
2018-06-13 11:24:44: Wszyscy Wykonawcy - zmiana ogłoszenia oraz  treści SIWZ - zmiana terminu składania ofert oraz wpłaty wadium
 Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Ks. Anny Lubomirskiej
w Stalowej Woli
Data składania ofert:
2018-06-18 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-06-18 12:00:00
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-05-30 14:12:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-05-30 14:12:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-06-13 11:31:11
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 554.73 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 1017.42 KbPlik pdf
3. PFU - pobierz plik 625.31 KbPlik pdf
4. załącznik graficzny - pobierz plik 378.38 KbPlik pdf
5. formularz ofertowy - pobierz plik 158.50 KbPlik doc
6. wzór umowy - pobierz plik 480.38 KbPlik pdf
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik 344.26 KbPlik pdf

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 22 czerwca 2018r. 12:46:38
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.