URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym
na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu
 
w ramach projektu dofinasowanego ze środków z budżetu UE pn.: Mobilny MOF Stalowej Woli.
 RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna,
Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski.

 1. Przedmiotem zamówienia jest  zaprojektowanie, dostawa, montaż i wdrożenie Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na potrzeby transportu zbiorowego, na terenie MOF – w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego, w tym: min. 30 szt. dwustronnych wyświetlaczy LED w 30 lokalizacjach wraz z konstrukcjami wsporczymi (w skład konstrukcji wchodzi obudowa wyświetlacza, połączenie z konstrukcją nośna i montaż na wysięgniku), min. 3 szt. biletomatów stacjonarnych, wyposażenie dyspozytorni, serwerowni i punktu obsługi klienta oraz wykonanie stosownych przyłączy elektroenergetycznych.
 2. Szczegółowy zakres dostawy określają:
 1. Załącznik nr 1 do SIWZ – Specyfikacja Techniczna
 2. Załącznik nr 2 do SIWZ – Program  Funkcjonalno-Użytkowy 
 1. MOF – miejski obszar funkcjonalny obejmujący  (Gminę Stalowa Wola, Gminę i Miasto Nisko, Gminę Zaleszany oraz Gminę Pysznica).
 2. Wszystkie elementy infrastruktury zostaną umieszczone na terenie Stalowej Woli.
 3. Zadanie obejmuje zaprojektowanie i budowę nowoczesnego Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej zapewniającego pasażerom bieżącą informację wizualną na specjalnie skonstruowanych w tym celu tablicach elektronicznych, urządzeniach mobilnych jak i w pojazdach komunikacji zbiorowej. SDIP zapewni bieżącą informację o ruchu pojazdów z uwzględnieniem zmieniających się natężeń ruchu.
 4. System musi wykorzystywać urządzenia pokładowe zamontowane w pojazdach, zapewniając lokalizację pojazdu oraz przekazanie informacji do dyspozytorni.
 5. Dane uzyskiwane z systemów pokładowych pojazdów muszą być wykorzystywane przez system do bieżącego informowania pasażerów poprzez wyświetlenie na bieżąco aktualizowanych godzin przyjazdu i odjazdu pojazdów zgodnie z ich aktualnym odchyleniem od realizowanego rozkładu jazdy.
 6. Projekt zakłada wykonanie wszystkich elementów systemu kompleksowo. System będzie zainstalowany na serwerach w nowej serwerowni, która zlokalizowana będzie w budynku Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o., ul. Komunalna 3. Na serwerach będą umieszczone i archiwizowane dane dotyczące całego systemu.
 7. 1. Aby system działał poprawnie, musi składać się z podsystemów:
 1. dynamicznej informacji pasażerskiej przekazującego bieżącą informację na tablice zlokalizowane na przystankach, który online będzie przekazywał rzeczywistą informacje o czasie przyjazdu danej linii, (SDIP)
 2. mobilnej informacji pasażerskiej dostępnego na urządzeniach przenośnych takich jak
      smartfony i tablety
 3. nadzoru ruchu, w którego skład wejdzie aplikacja do zarządzania pojazdami na terenie zajezdni oraz dynamicznie podczas pracy pojazdu na linii. System ma za zadanie zintegrować zdalny dostęp do wyposażenia pojazdu, umożliwić kontakt dyspozytora z kierującym pojazdem oraz zapewnić możliwość zmiany danych wyświetlanych wewnątrz autobusów,
 4. emisji prezentacji multimedialnych i komunikatów specjalnych w pojazdach,
 5. zarządzania monitoringiem wizyjnym umożliwiający zdalny dostęp do kamer zlokalizowanych na obszarze przystanków (tablice), w obrębie biletomatów stacjonarnych oraz w autobusach,
 6. biletu elektronicznego, oparty na karcie będącej nośnikiem informacji o wykupionej przez pasażera usłudze przewozowej.
         2. W ramach w/w podsystemów funkcjonować będą następujące  komponenty funkcjonalne:
             -  pozyskiwania danych i ich archiwizacji
             -  przetwarzania danych i wspomagania decyzji,
             -  zarządzania ruchem i planowania,
             -  informacji dla użytkowników,
-regulacji systemu opłat w zakresie biletu elektronicznego
Podsystem zajezdniowy i dyspozytorski (c)  wraz z wydzielonym Systemem Dynamicznej Informacji Pasażerskiej współdzielić będą podsystem lokalizacji pojazdów wykorzystujący łączność pomiędzy stacjami mobilnymi pojazdów i stacjami sieci dostępowej teleinformatycznej.
System biletu elektronicznego (f) będzie autonomicznym instrumentem zarządzania transportem publicznym. Poprzez funkcje biletu elektronicznego Miejski Zakład Komunalny będzie dysponował aktualną (dla celów dyspozytorskich) i archiwizowaną  (dla celów planistycznych) informacją o potokach transportu publicznego.
 1. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem dostaw opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
 2. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach RPO WP na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa V Infrastruktura komunikacyjna, Działanie 5.4 Niskoemisyjny transport miejski – projekt  pod nazwą Mobilny MOF Stalowej Woli.
 3. Zamawiający zastrzega prawo do unieważnienia postępowania w przypadku nie uzyskania dofinansowania ze środków funduszy zewnętrznych.
Data składania ofert:
2018-02-08 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-02-08 12:00:00
powrót
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2017-12-27 11:45:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2017-12-27 11:45:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu 169.27 KbPlik pdf
2. SIWZ 883.96 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy 133.50 KbPlik doc
4. JEDZ - zał. nr 4 204.00 KbPlik doc
5. PassMark - CPU Benchmarks 2017-12-20 2.05 MBPlik pdf
6. PassMark Software - Video Card (GPU) 2017-12-20 995.25 KbPlik pdf
7. PFU SDIP 2.36 MBPlik rar
8. Specyfikacja Techniczna - SDIP 2.04 MBPlik pdf
9. Wzór umowy 949.82 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 5 do umowy 416.16 KbPlik pdf

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 16 stycznia 2018r. 16:32:44
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.