URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli

ZMIANY:
2018-04-05 08:01:50: Dodano wynik do przetargu
2018-02-13 15:54:04: Dodano plik STWiOR - błonia n.Sanem - obowiązujący.PDF
Więcej >>>
2018-02-13 15:52:59: Dodano plik Przedmiar robót - błonia n.sanem - obowiązujący.PDF
2018-02-13 15:52:19: Dodano plik zmiana II ogłoszenia.pdf
2018-02-13 15:51:27: Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ - nowy Przedmiar Robót, STWIOR - przesunięcie terminu składania ofert.
2018-01-24 11:54:15: Dodano plik ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-01-24 11:53:31: Zmiana ogłoszenia i treści SIWZ
Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli

  1. Przedmiotem zamówienia jest budowa sieci oświetleniowej na terenie błoni  w Stalowej Woli (obwód nr 1, 2, 3, 4) wraz z ze słupową stacją transformatorową 15/0,4 kV oraz monitoringiem wizyjnym.
  2. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje:
 
  1. Budowa słupowej stacji transformatorowej typu STSKu 20/400.
Na terenie błoni projektuje się stację transformatorową typu STSKu 20/400, która będzie zasilana z istniejącej sieci napowietrznej 15 kV – zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenia. Stacja transformatorowa pozostanie na majątku Gminy Stalowa Wola,
 w związku z powyższym Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania instrukcji współpracy ruchowej dla projektowanej stacji oraz uzgodnić w RDM w Stalowej Woli.
Zasilanie szaf oświetleniowych RG, RG-1, RG-2 zasilić liniami kablowymi typu  YAKY 4x120mm2 z rozdzielni RNN instalowanej na konstrukcji stacji transformatorowej.
 
  1. Budowa oświetlenia.
Na terenie błoni wykonać oświetlenie zgodnie z opracowanym projektem budowlanym
i wykonawczym. Zakres robót obejmuje budowę oświetlenia (obwód nr 1, 2, 3, 4, 7) oraz budowę dwóch wież WO nr 1/5 i 1/6 o wysokości 14 m z podestami obsługi oraz systemem asekuracji pionowej, który w okresie gwarancji i rękojmi będzie serwisowany przez Wykonawcę.
Projektowane obwody oświetleniowe należy wykonać kablem ziemnym typu YAKXS 4x35mm2 oraz wybudować słupy aluminiowe wraz z oprawami na fundamencie prefabrykowanym według poniższego zestawienia:
1. Obwód nr 1 – lampy oświetleniowe od S-1/1 do S-38/1.
2. Obwód nr 2 – lampy oświetleniowe od S-1/2 do S-52/2.
3 Obwód nr 3 – lampy oświetleniowe od S-1/3 do S-8/3.
4. Obwód nr 4 – lampy oświetleniowe od S-1/4 do S-18/4.
 
  1. Budowa monitoringu wizyjnego.
Do budowy kanalizacji należy stosować rury RHDPe 110/4. Rury te należy układać na głębokości 0,6 m. Na ciągu projektowanej kanalizacji nabudować studnie kablowe w ilości       47 szt. W przypadku instalowania w studni kablowej mufy rozgałęźnej stosować studnie typu SK-2. Wprowadzone rury kanalizacji kablowej do studni, w celu jej doszczelnienia powinny być zabetonowane. Projektowana infrastruktura monitoringu CCTV obejmuje zaciągnięcie
w kanalizację kablową kabli światłowodowych oraz kabli zasilających skrzynki na słupowe. Kable zasilające skrzynki na słupowe należy oznakować opaską koloru czerwonego
 z informacją kabel pod napięciem
.
Otwory wprowadzeń kablowych dla kabla teletechnicznego w kanalizacji teletechnicznej oraz otwory rur ochronnych należy uszczelnić uszczelkami UR 110. Skrzyżowania i zbliżenia kanalizacji kablowej i rurociągów z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami normy ZN- 96/TPS.A.-004.
W celu monitorowania terenu błoni projektuje się budowę 21 szt. słupów aluminiowych – anodowanych ( S0-TV do S21-TV ) w kolorze grafitowym (Ci-45) lub równoważnych, o wys. 7m instalowanych na typowym fundamencie betonowym o wymiarach 260x270x1200mm.
Na w/w słupach projektuje się zainstalowanie 33 kamer IP monitoringu zewnętrznego typu                         o min. parametrach 5 MPix, przetwornik 2,8mm, 0,01 lx, IR-50m, WDR H65/H264 wraz
 z uchwytem montażowym, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. W celu rozszycia projektowanych kabli światłowodowych w projektowanych studniach SK-2 zainstalować mufy światłowodowe typu FB 8000.61 wraz z panelem adapterowym, przystosowanym do złączy typu SC. Wszystkie patchcordy i pigtaile stosowane do połączeń powinny być odporne na działanie czynników zewnętrznych oraz promieniowanie UV. Połączenia włókien światłowodowych wykonać poprzez spawanie metodą termiczną. W wyznaczonych studniach kanalizacji kablowej wykonać zapasy kabli, zgodnie z załączonym schematem.
 
Mając na uwadze zapisy Decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
 w Krakowie znak: ZP-mj-770-471-1/17 z dnia 23.05.2017 r. Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy opracowania planu ochrony przeciwpowodziowej na czas trwania robót budowlanych, jak również w czasie użytkowania terenów błoni. Wspomniany plan należy uzgodnić z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego w Stalowej Woli.
  1. Operatorem dystrybucyjnym obsługującym w/w teren energię w elektryczną jest PGE Dystrybucja S.A., RE Stalowa Wola.
  2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
  3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
  4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km.  
Data składania ofert:
2018-02-21 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-01-23 16:26:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-01-23 16:26:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-04-05 08:01:50
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 563.79 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 832.92 KbPlik pdf
3. formularz ofertowy+ załączniki - pobierz plik 153.50 KbPlik doc
4. wzór umowy - pobierz plik 1.04 MBPlik pdf
5. dokumentacja projektowa - pobierz plik 46.74 MBPlik rar
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - pobierz plik 341.03 KbPlik pdf
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II- pobierz plik 338.63 KbPlik pdf
8. Przedmiar robót - obowiązujący - pobierz plik 3.74 MBPlik pdf
9. STWiOR - obowiązujacy - pobierz plik 5.74 MBPlik pdf

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 15:40:16
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.