Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woli
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-03-26 15:15:54: Dodano wynik do przetargu
Budowa oświetlenia przy ul. Targowej w Stalowej Woli

  1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem zgody na wejście w teren, uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę/ zgłoszenia oraz budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Targowej w Stalowej Woli.
  2.  I etap:
         Opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę /   zgłoszenia.
          II etap:
          Na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej – wykonanie robót budowlanych.
  1. Część projektowanego oświetlenia przy ul. Targowej będzie w zbliżeniu do terenu PKP, w związku z powyższym Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy uzyskania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych, dotyczących lokalizacji słupów oświetleniowych. Operatorem dystrybucyjnym obsługującym w/w teren energię elektryczną jest PGE Dystrybucja S.A. - w związku z powyższym koniecznym będzie uzyskanie warunków przyłączenia od w/w operatora dystrybucyjnego.
  2. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje budowę oświetlenia wydzielonego na odcinku od ul. Dąbrowskiego do przejazdu kolejowego o dł. ok. 300 m, budowę ok. 10 szt. latarni aluminiowych wraz oprawami oświetleniowymi o mocy – max. 150 W. Wykonawca będzie zobowiązany przed uzyskaniem pozwolenia na budowę/ zgłoszenia uzgodnić projekt budowlano – wykonawczy oraz zastosowane rozwiązania z Zamawiającym. W/w uzgodnienie będzie sporządzone w formie protokołu i pozytywna jego ocena będzie upoważniała do dalszego kontynuowania prac
  3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz pozostałych załącznikach do SIWZ.
Data składania ofert:
2018-03-14 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-02-26 10:30:00
PublikującyRafał Kozłowski 2018-02-26 10:30:00
Modyfikował(a) Rafał Kozłowski 2018-03-26 15:15:54
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. SIWZ 819.54 KbPlik pdf
2. Ogłoszenie o zamówieniu 570.48 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki 160.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy 480.58 KbPlik pdf
5. PFU ul. Targowa 755.25 KbPlik pdf
6. Załącznik graficzny ul. Targowa 414.25 KbPlik pdf

Rejestr zmian