Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli

ZMIANY:
2018-07-18 12:40:21: Dodano wynik do przetargu
Przebudowa  i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z przebudową telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej (miedzianej i światłowodowej), przełożenie kanalizacji i linii napowietrznej z czynnymi kablami, budowa studni i szaf kablowych, bezawaryjne przełączenie wszystkich kabli telekomunikacyjnych objętych przebudową ul. Sandomierskiej.
  2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera plik pn. Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik do SIWZ.
  3. Zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie.
  4. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót                          oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
  5. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
  6. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km.  
  7. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
- 45000000-7 – Roboty budowlane
  1. Dodatkowe nazwy i kody CPV:
- 45231100-6 –  Ogólne roboty budowlane związane z budową rurociągów
- 32000000-3 – Sprzęt radiowy, telewizyjny, komunikacyjny, telekomunikacyjny i podobny
- 32520000-4 – Sprzęt  i kable telekomunikacyjne
- 32562000-0 – Kable światłowodowe
 
Data składania ofert:
2018-07-02 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-07-02 12:00:00
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-06-13 15:54:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-06-13 15:54:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-07-18 12:40:21
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 557.34 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 1007.90 KbPlik pdf
3. Opis przedmiotu zamówienia - pobierz plik 236.86 KbPlik pdf
4. Formularz ofertowy+ załączniki - pobierz plik 154.00 KbPlik doc
5. Dokumentacja techniczna - pobierz plik 7.69 MBPlik rar
6. Wzór umowy - pobierz plik 806.28 KbPlik rar

Rejestr zmian