Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli
POKAŻ WYNIK PRZETARGU

ZMIANY:
2018-10-03 00:00:01: Dodano wynik do przetargu
2018-09-13 13:56:12: Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 10.09.2018r.
Przebudowa oświetlenia ulicznego na skrzyżowaniu
Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli

 1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa oświetlenia  ulicznego na skrzyżowaniu Al. Jana Pawła II i KEN w Stalowej Woli.
 2. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje demontaż istniejących słupów oświetlenia ulicznego, będących własnością PGE Dystrybucja S.A., a następnie postawienie nowych 12 szt. latarni ocynkowanych oraz dodatkowo zabezpieczonych przez malowanie w kolorze RAL 7016  wraz oprawami oświetleniowymi typu LED o mocy max. 130 W i efektywności świetlnej min. 120 lm/W.
 3. Ze względu na fakt, że przedmiotowe słupy są własnością PGE Dystrybucja S.A. – wykonawca będzie zobowiązany uzgodnić terminy realizacji robot z właścicielem urządzeń, a zdemontowane słupy przekazać na magazyn Rejonu Energetycznego w Stalowej Woli.
 4. Ponadto biorąc pod uwagę, że zakres prowadzonych prac remontowych związanych z wymianą słupów będzie prowadzony w pasie dróg wojewódzkich i krajowych – wykonawca będzie zobowiązany do ponoszenia opłat związanych z zajęciem pasa drogowego oraz sporządzi projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót – w przypadku gdy będzie wymagany.
 5. Operatorem dystrybucyjnym obsługującym w/w teren w energię  elektryczną jest PGE Dystrybucja S.A., RE Stalowa Wola.
 6. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji.
 7. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
 8. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km. 
 9.  Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
 • 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego
 1. Dodatkowe nazwy i kody CPV:
 • 45231400-9 – roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
 • 71220000-6 – usługi projektowania architektonicznego
 • 71400000-2 – usługi architektoniczne dotyczące planowania przestrzennego i
  zagospodarowania terenu.
Data składania ofert:
2018-09-18 12:00:00
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-09-03 17:38:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-09-03 17:38:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-10-03 00:00:01
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 411.88 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 977.67 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki - pobierz plik 153.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy - pobierz plik 7.02 MBPlik pdf
5. Dokumentacja techniczna - pobierz plik 8.75 MBPlik rar

Rejestr zmian