URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Zagospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 18-22 - I etap

ZMIANY:
2018-12-04 14:38:00: Dodano wynik do przetargu
2018-11-15 13:35:46: Dodano plik Przedmiar robót- odwodnienie - aktualy, obowiązujacy.pdf
Więcej >>>
2018-11-15 13:34:22: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV.pdf
2018-11-15 13:33:17: Zmiana treści SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - aktualizacja przedmiarów robót dot.odwodnienia, zmiana terminu składania ofert.
2018-11-08 15:50:55: Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dn. 2.11.2018r.
2018-11-08 15:47:52: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III.pdf
2018-11-08 15:45:42: Dodano plik Formularz ofertowy + załączniki Dmowskiego 2-3,.doc
2018-11-08 15:44:27: Dodano plik Przedmiary Robót - ZAKTUALIZOWANE, obowiązujące.rar
2018-11-08 15:43:00: Zmiana SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu - zmiana terminu składania ofert, aktualizacja przedmiarów robót
2018-10-31 15:28:13: Odpowiedż na pytanie wykonawcy z dnia 31 pażdziernika 2018 r.
2018-10-31 15:21:51: Dodano plik Dokumentacja projektowa.rar
2018-10-31 15:17:27: Zmiana SIWZ oraz Ogłoszenia o zamówieniu - w zakresie warunków oraz dokumentacji (31.10.2018 r. )
2018-10-31 15:00:41: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-10-30 10:48:08: Dodano plik Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf
2018-10-30 10:40:43: Uwaga! Wszyscy Oferenci - zmiana ogłoszenia o zamówieniu i treści SIWZ
Zgospodarowanie terenów przyblokowych w rejonie budynków
ul. Dmowskiego 2 i 3, Popiełuszki 41, Ofiar Katynia 41 - I etap.

 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa miejsc postojowych, w ilości 41 sztuk dla samochodów osobowych (w tym 6 sztuk dla osób niepełnosprawnych), wraz z wewnętrznymi drogami dojazdowymi, zlokalizowanych w dwóch grupach 26 sztuk – dla budynku nr 3 przy ul. Dmowskiego  i 15 sztuk – dla budynku nr 2 przy ul. Dmowskiego, a także odwodnienia i oświetlenia parkingów z przyłączami oraz zabezpieczenie doziemnych instalacji oraz sieci, kolidujących z budową miejsc postojowych.
 2. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ.
 3. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego.
 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.
 5. Nazwy i kod robót wiodących wg CPV:
Główny kod CPV:
 • 45000000-7 – Roboty budowlane
Dodatkowe kody CPV:
 • 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg Roboty budowlane w zakresie budynków
 • 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
 • 45111300-1 Roboty rozbiórkowe
 • 45223300-9 Parkingi
 • 45233250-6 Roboty w zakresie nawierzchni
 • 45233222-1 roboty w zakresie chodników
 • 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków
 • 45310000-3 roboty elektryczne instalacyjne
 1. Wykonawca zobowiązany będzie do:
  1. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności:
- roboty nawierzchniowe,
Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności wymienione w ppkt. 1)
w ramach zadania, dotyczące wszelkich w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu.
 1. Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa
   pkt 6  ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana.
 2. Przedstawienia na wezwanie zamawiającego dowodów potwierdzających zatrudnienie na umowę o pracę osób, o których mowa w ppkt. 1-2 (np. oświadczenie wykonawcy/podwykonawcy, oświadczenia osób zatrudnionych o których mowa w pkt.6 ppkt.1-2).
 3. W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązki wynikające
   z pkt 6 ppkt 1-3 dotyczą także podwykonawcy.
 4. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków
  o których mowa w pkt. 6 ppkt. 1-3, zamawiający  przewiduje sankcje zgodnie
  z załączonym do SIWZ wzorem umowy.
 5. Termin realizacji umowy: 31 maja 2019 r.
Data składania ofert:
2018-11-22 12:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-10-24 14:25:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-10-24 14:25:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2018-12-04 14:38:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 415.30 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 992.83 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki NIEAKTUALNY - pobierz plik 153.50 KbPlik doc
4. Wzór umowy - pobierz plik 796.77 KbPlik rar
5. Dokumentacja projektowa - nieaktualna 13.70 MBPlik rar
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I- pobierz plik 228.70 KbPlik pdf
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II- pobierz plik 284.26 KbPlik pdf
8. Dokumentacja projektowa, przedmiary, STWiORB - aktualne 59.54 MBPlik rar
9. Ogłoszenie o zmianie ogłoszeniaIII - pobierz plik 207.43 KbPlik pdf
10. Przedmiary robót - ZAKTUALIZOWANE, obowiązujące - pobierz plik 897.86 KbPlik rar
11. Formularz ofertowy - ZAKTUALIZOWANY - pobierz plik 154.00 KbPlik doc
12. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia IV - pobierz plik 229.70 KbPlik pdf
13. Przedmiar robót-odwodnienie - AKTUALNY OBWIĄZUJACY 74.69 KbPlik pdf

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 21:32:18
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.