URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkalnego przy ulicy Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli

ZMIANY:
2019-02-20 10:59:36: Dodano wynik do przetargu
Wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkalnego
przy ulicy Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli

1.   Przedmiotem zamówienia jest wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację dla budynku mieszkalnego przy ulicy Rozwadowskiej 37 w Stalowej Woli.

2.   Zasadniczy zakres robót obejmuje:

a)  Inwentaryzację techniczno-budowlaną budynku.

b)  Ocenę stanu technicznego budynku w celu wskazania odpowiednich usprawnień i przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

c)  Wykaz i wybór usprawnień oraz przedsięwzięć termomodernizacyjnych.

W ramach wykonywanych audytów Wykonawca rozważy rozwiązania w zakresie: termomodernizacji elewacji z wymianą okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne w części wspólnej, wymiana pokrycia i konstrukcji dachu wraz
z dociepleniem izolacja ścian fundamentowych (termiczna i przeciwwilgociowa), adaptacja strychu na mieszkanie (min. 2), przebudowa systemów grzewczych
z wymianą źródła ciepła (opcjonalnie), wybicia otworów pod okna w kuchni celem doświetlenia pomieszczenia, analiza wzmocnienia balkonów istniejących i opcjonalnie dobudowa balkonów do pozostałych mieszkań. Proponowane rozwiązania powinny być dostosowane do przepisów obowiązujących od 2021 roku (współczynniki izolacyjności termicznej okien i drzwi) – współczynnik przenikania ciepła U zgodnie z obwieszczeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz późniejszymi zmianami.

d)  Dokumentację niezbędną do wykonania algorytmu pozwalającego wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z uwzględnieniem ich kosztów według sporządzonych kosztorysów.

e)  Zarys techniczny i szkice pozwalające wybrać optymalny wariant przedsięwzięcia termomodernizacyjnego powinny być w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termomodernizacyjnego (Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346 z późniejszymi zmianami) oraz Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami).

f)   Dokumentację projektową termomodernizacyjną dla optymalnego wariantu w szczególności
z punktu widzenia kosztów realizacji inwestycji oraz oszczędności energii.

g)  Kosztorys inwestorski na roboty budowlane.

h)  Opracowanie dokumentacji projektu  budowlanego i wykonawczego.

i)    Specyfikacje techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych pod przyszły przetarg.

3.      Opracowanie powinno zawierać następujące elementy:

a)  Projekt budowlany wielobranżowy w wersji papierowej – 5 egz.

b)  Projekt wykonawczy wielobranżowy w wersji papierowej – 5 egz.

c)  Specyfikację techniczną Wykonania i Odbioru Robót w wersji papierowej – 3 egz.

d)  Kosztorys inwestorski w wersji papierowej – 3 egz.

e)  Przedmiar robót w wersji papierowej – 3 egz.

opracowania ad. a), b), c), d) i e) w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku CD lub DVD.

4.      Dokumentacja projektowa powinna być zgodna z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego osiedla Rozwadów w Stalowej Woli.

5.      Przedmiot zamówienia - w zależności od zakresu wynikającego z audytu energetycznego – musi zawierać niezbędne do realizacji przyszłych prac projektowych opinie i uzgodnienia, wyrysy i wypisy, warunki przyłączenia itp. wynikające z obowiązujących przepisów prawa.

6.      Projekt budowlany składać się będzie z planów, rysunków lub innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie przedmiotu, rodzaju i zakresu robót budowlanych, będących przedmiotem zamówienia w postępowaniu o zamówienie publiczne opartym o dokumentację projektową.

7.      Dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia dla robót budowlanych,
w tym w szczególności: technologię robót, materiały i urządzenia a także parametry techniczne i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, urządzeń w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

8.      Wykonawca zapewni, że opracowania w formie elektronicznej są tożsame z wersją papierową

9.      Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia poniesie wszelkie koszty niezbędne do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania niezbędnych pozwoleń ( w tym koszt uzyskania map). W zakresie uzyskania ewentualnego pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga aby Wykonawca w umownym terminie zakończenia prac sporządził i złożył przedmiotowy wniosek do właściwego organu.

10.   Wykonawca wykona prace projektowe w sposób kompleksowy, zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, normami, normatywami, instrukcjami oraz innymi przepisami dotyczącymi projektowania.

11.   Wykonawca dokona niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji).

12.   Wykonawca zobowiązany jest oznaczyć wszystkie dokumenty powstałe w wyniku realizacji przedmiotu zamówienia odpowiednimi logotypami oraz informacjami o współfinansowaniu Projektu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego.

13.   Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej Woli z wykorzystaniem narzędzi partycypacji społecznej”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Funduszu Spójności oraz budżetu państwa, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Data składania ofert:
2018-12-20 12:00:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłNadbereżny Lucjusz 2018-12-12 15:17:00
PublikującyMagdalena Wrońska-Bulec 2018-12-12 15:17:00
Modyfikował(a) Magdalena Wrońska-Bulec 2019-02-20 10:59:36
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie o zamówieniu - pobierz plik 407.36 KbPlik pdf
2. SIWZ - pobierz plik 934.94 KbPlik pdf
3. Formularz ofertowy + załączniki - pobierz plik 153.00 KbPlik doc
4. Wzór umowy - pobierz plik 673.94 KbPlik pdf
5. Wizualizacja obiektu - pobierz plik 141.67 KbPlik rar

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 02:38:08
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.