URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE
OKZ – V.271.10.2018                                                        Stalowa Wola, 15 marca 2018 r.
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
           Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKEwybrana została w dniu 15 marca 2018 r., oferta wykonawcy FAST M.J. Orszańscy Sp. J. z siedzibą w Łodzi przy ul. Romanowskiej 55E pasaż lok. 7.
          Kryterium wyboru ofert była cena, okres gwarancji i rękojmi oraz czas reakcji na błąd. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jako jedyny ofertę na kwotę 36.900,00 zł brutto oraz zadeklarował, iż okres gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia będzie wynosił  1 rok, oraz  czas reakcji na błąd o którym mowa w Rozdziale III SIWZ będzie wynosił 3 dni robocze.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny, okres gwarancji i rękojmi oraz czasu reakcji na błąd,  następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Liczba punktów w kryterium okres gwarancji  i rękojmi Liczba punktów w kryterium czas reakcji na błąd Łączna liczba punktów
1. FAST M.J. Orszańscy Sp. J.
ul. Romanowska 55E
 pasaż lok. 7,
91-174 Łódź
60,00 0,00 30,00 90,00
 
  • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
  • Zamawiający w toku postępowania nie  odrzucił oferty żadnego z Wykonawców:
Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a) ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej nie zwłocznie tj. przed terminem o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.
 
 
 
 

Data dodania: 2018-03-15 11:42

[powrot do treści ogłoszenia]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 czerwca 2019r. 04:41:11
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.