URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Opracowanie projektu: część I - budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 49, 51 część II – zagospodarowanie terenów międzyblokowych i budowy miejsc postojowych w rejonie Al. Jana Pawła II 26, 26a, 26b w Stalowej Woli
OKZ – V.271.51.2018                                                                                                      Stalowa Wola, 27 września 2018 r.
 
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 t.j.), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu: część I - budowa miejsc postojowych przy ul. Poniatowskiego 49, 51 część II – zagospodarowanie terenów międzyblokowych i budowy miejsc postojowych w rejonie Al. Jana Pawła II 26, 26a, 26b w Stalowej Woliwybrana została w dniu 27 września 2018  r.,  dla części I zamówienia oferta  wykonawcy  Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą przy ul. Targowej 16/9 w  Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, oraz deklaracja skrócenia terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część I zamówienia na kwotę 22.140,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kg) Łączna liczba punktów
1. GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-110 Warszawa,
Oddział: Dziepółć 3
97-500 Radomsko
15,88 0,00 15,88
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
54,00 40,00 94,00
4. Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00

dla części II zamówienia oferta  wykonawcy  Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb z siedzibą przy ul. Targowej 16/9 w  Stalowej Woli.
         Kryterium wyboru ofert była cena, oraz deklaracja skrócenia terminu realizacji zamówienia. Wyżej wymieniony wykonawca złożył najkorzystniejszą ofertę na część II zamówienia na kwotę 61.500,00 zł brutto. Ponadto wykonawca zadeklarował skrócenie terminu realizacji zamówienia o 14 dni. 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz deklaracji skrócenia terminu realizacji zamówienia, następującą punktację:
 
Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena (Kc) Liczba punktów w kryterium skrócenie terminu realizacji zamówienia (Kg) Łączna liczba punktów
1. GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o.
ul. Urzędowska 139
23-200 Kraśnik
Nie dotyczy Nie dotyczy Nie dotyczy
2. VITARO Sp. z o.o.
ul. Świętokrzyska 30/63
00-110 Warszawa,
Oddział: Dziepółć 3
97-500 Radomsko
32,61 0,00 32,61
3. Biuro Projektowe Dworaczyk-Architektura Ada Dworaczyk
ul. Warszawska 170D
39-400 Tarnobrzeg
54,55 40,00 94,55
4. Biuro Usług Budowlanych Andrzej Głąb
 ul. Targowa 16/9
37-464 Stalowa Wola
60,00 40,00 100,00
 
        Zamawiający w toku postępowania dla części I i II zamówienia wykluczył następujących wykonawców:
  1.  GEO-PROJEKT Invest Sp. z o.o. ul. Urzędowska 139, 23-200 Kraśnik. Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp w terminie 3 dni od zamieszczenia ma stronie internetowej zamawiającego informacji o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, oraz na wezwanie do uzupełnienia dokumentów w trybie art. 26 ust. 3 ustawy przesłane do wykonawcy w dniu 21 września 2018 r., nie przedstawił zamawiającemu informacji o przynależności do tej samej Grupy Kapitałowej, a tym samym wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy.
Dla części I i II zamówienia na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta w formie pisemnej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.


Data dodania: 2018-09-27 13:32

[powrot do treści ogłoszenia]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 26 maja 2019r. 10:55:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.