URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Wynik ogłoszenia: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020
ZP-II.271.10.2019                                                        Stalowa Wola, 30 stycznia 2019 r
(OKZ – V.271.74.2018)                                                       
 
OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
 
 
            Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29.stycznia.2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą Pzp., zawiadamia, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 - 2020” wybrana została w dniu 30 stycznia 2019 r., oferta wykonawcy DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna,  ul. Nowa 99, 37-400 Nisko. Kryterium wyboru ofert była cena, oraz pozostałe pozaceonwe kryteria oceny. Wyżej wymieniony wykonawca złożył jedyną ofertę na kwotę 454 300,50 zł brutto. W pozacenowych kryteriach oceny oferty: Okres gwarancji i rękojmi na znaki i urządzenia bezpieczeństwa (Kg1) wynosi 5 lat/-a (słownie: pięć lat) ,okres gwarancji i rękojmi na malowanie i odnawianie oznakowania poziomego( łącznie z P10,P11) (Kg2) wynosi 12 miesięcy (słownie dwanaście miesięcy, termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (montaż znaków A7 i B20) (Kt1) wynosi 3 godziny, (słownie trzy godziny, Termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki do 7 sztuk) (Kt2) wynosi 4 godziny, (słownie cztery godziny), Termin montażu, usunięcia usterki, oznakowania (inne znaki powyżej 7 sztuk) (Kt3) wynosi 6 godzin, (słownie sześć godzin). W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oferty złożyły wymienione niżej podmioty, którym Zamawiający przyznał, na podstawie kryterium ceny oraz wymienionych pozacenowych kryteriów następującą punktację: 
 
Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Liczba punktów w kryterium cena Pozacenowe kryteria oceny oferty Łączna liczba punktów
1. DROMECH Oznakowanie Dróg Łopucka Płaza Spółka Jawna,  ul. Nowa 99,
37-400 Nisko
 
60
 
40
 
100
 
  • Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z wykonawców;
  • Zamawiający w toku postępowania nie odrzucił żadnej z ofert.
  • Na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1 lit. a ustawy Pzp., umowa może zostać zawarta niezwłocznie z pominięciem terminów o których mowa w art. 94 ust1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
 

Data dodania: 2019-01-30 13:12

[powrot do treści ogłoszenia]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 02:57:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.