Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Zakup i dostawa mebli biurowych na potrzeby Urzędu Miasta w Stalowej Woli Fri, 15 Dec 2017 12:57:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Konsultacje społeczne projektu pn.: "Rewitalizacja osiedla Śródmieście - teren przyblokowy w sąsiedztwie bloków przy ul. Staszica i Popiełuszki w Stalowej Woli" Fri, 15 Dec 2017 12:34:53 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1370 ... Uchwała Nr LXIV/828/17 Fri, 15 Dec 2017 10:38:52 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/827/17 Fri, 15 Dec 2017 10:36:45 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/809/17 Fri, 15 Dec 2017 10:33:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/808/17 Fri, 15 Dec 2017 10:26:36 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/807/17 Fri, 15 Dec 2017 10:23:46 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/806/17 Fri, 15 Dec 2017 10:20:59 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/805/17 Fri, 15 Dec 2017 10:19:20 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/804/17 Fri, 15 Dec 2017 10:16:06 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXIV/803/17 Fri, 15 Dec 2017 10:14:16 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej, projekcie WPF oraz o możliwości sfinansowania deficytu Fri, 15 Dec 2017 10:09:22 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1607 ... Podatek od środków transportowych 2016 - 2018 rok Fri, 15 Dec 2017 09:48:04 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1583 Podatek od śrdków transportowych     Uchwała Nr XVIII/221/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie określenia wysokości stawek od środków transportowych. Pobierz_plik   Wzór deklaracji na podatek od środków transportu określony jest...... Podatek od nieruchomości, rolny, leśny 2017 - 2018 rok Fri, 15 Dec 2017 09:47:32 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1583 Podatek od nieruchomości   Uchwała Nr XLI/496/16 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 24 października 2016 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Pobierz_plik   Uchwała Nr XVIII/222/15 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 13 listopada...... Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gminy Stalowa Wola Thu, 14 Dec 2017 14:03:56 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze: inspektor ds. planowania przestrzennego Thu, 14 Dec 2017 11:35:37 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1310 Wymagania niezbędne: wykształcenie : wyższe techniczne – magisterskie, wymagany profil – architektura i urbanistyka, wymagane uprawnienia urbanistyczne, min. 3 letni staż pracy przy sporządzaniu: miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, projektów decyzji o...... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Swoły w Stalowej Woli Thu, 14 Dec 2017 10:54:17 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Thu, 14 Dec 2017 10:52:57 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu I zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Swoły w Stalowej Woli Thu, 14 Dec 2017 10:49:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stalowa Wola Thu, 14 Dec 2017 10:44:11 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zarządzenie Nr 468/2017 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do zbycia Thu, 14 Dec 2017 08:58:12 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 467/2017 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do zbycia Thu, 14 Dec 2017 08:54:38 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 457/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowej Thu, 14 Dec 2017 08:52:11 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 453 /2017 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej Thu, 14 Dec 2017 08:43:42 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 452/2017 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do zbycia Thu, 14 Dec 2017 08:39:59 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Utrzymanie i konserwacja terenów zieleni miejskiej w Stalowej Woli w rejonach nr 1 i nr 2. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa placu zabaw na osiedlu Metalowców przy ul. PCK w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowy drogi gminnej łączącej ulicę Różaną z ulicą Topolową w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...