Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:"Dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli" Tue, 24 Apr 2018 12:41:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Zarządzenie Nr 151/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woliz dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia Tue, 24 Apr 2018 10:30:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa mobilnego węzła do produkcji betonu firmy ARCEN MODEL ARCMOV-MDE 3000/4+ na terenie Stalprzem Sp. z o.o. w Stalowej Woli” Tue, 24 Apr 2018 10:16:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 24 kwietnia 2018r. ITP-V.6220.1.2018.AS.6                                              O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu...... UCHWAŁA Nr LXXII/946/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Tue, 24 Apr 2018 10:15:45 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA Nr LXXII/943/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Tue, 24 Apr 2018 10:15:18 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowanaich przedsięwzięcia Tue, 24 Apr 2018 10:14:49 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Zarządzenie Nr 153/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Tue, 24 Apr 2018 10:09:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Zarządzenie Nr 152/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Tue, 24 Apr 2018 10:07:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Zarządzenie Nr 148/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w najem w drodze bezprzetargowej Tue, 24 Apr 2018 10:06:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 149/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Tue, 24 Apr 2018 10:03:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Ogłoszenie nabóru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. obsługi inwestora i promocji gospodarczej Mon, 23 Apr 2018 14:50:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1310 Wymagania niezbędne: wykształcenie: wyższe magisterskie, preferowany profil humanistyczny, minimalny 4 letni staż pracy w tym 2 lata w administracji, doświadczenie w działalności  Public Relations, dobry stan zdrowia, korzystanie w pełni z praw...... "Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w drodze przy budynkach ul. Wojska Polskiego nr 40 i 44 w Stalowej Woli." Mon, 23 Apr 2018 14:33:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... "Obwieszczenie zawiadamiające o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie i przebudowie sieci kanalizacji deszczowej w drodze przy budynkach ul. Wojska Polskiego nr 40 i 44 w Stalowej Woli." Mon, 23 Apr 2018 14:32:19 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... U C H W A Ł A NR LXXII/948/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Mon, 23 Apr 2018 14:13:43 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR LXXII/942/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Mon, 23 Apr 2018 14:11:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 146/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia owartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży Mon, 23 Apr 2018 08:59:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1386 ... INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. INFORMATYZACJI URZĘDU Fri, 20 Apr 2018 13:00:02 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. INFORMATYZACJI URZĘDU Fri, 20 Apr 2018 12:55:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa odcinka liniinapowietrznej SN 15kV relacji Rozwadow - Gorzyce na terenie działek nr 1869 i 1740/102 obr. 1 Charzewice w Stalowej Woli Tue, 17 Apr 2018 14:56:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie zawiadamiajace o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Przebudowa odcinka linii napowietrznej SN 15kV relacji Rozwadow - Gorzyce na terenie działek nr 1869 i 1740/102 obr. 1 Charzewice w Stalowej Woli Tue, 17 Apr 2018 14:55:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "W piernikowym grodzie" Tue, 17 Apr 2018 09:14:27 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na zadanie pn.:"Pełnienie funkcji operatora sieci kanalizacji sanitarnej i tłoczni zlokalizowanych w ul. COP i ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli" Mon, 16 Apr 2018 14:58:30 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Zapytanie ofertowe pn.: ,,Dostawa wraz z instalacją regałów stacjonarnych i jezdnych do archiwum zakładowego w budynku Urzędu Miasta Stalowej Woli przy ul. Wolności 7” Mon, 16 Apr 2018 13:49:32 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Wyniki naboru na stanowisko dyrektora Zakładu Administracji Budynków w Stalowej Woli Mon, 16 Apr 2018 13:03:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1315 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowikowej dla przedsięw „Budowa nowego pieca grzewczego z trzonem obrotowym wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia, Spółki Akcyjnej COGNOR Oddział Huta Stali Jakościowych w... Mon, 16 Apr 2018 11:31:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 11 kwietnia 2018r. ITP-V.6220.7.2018.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r...... Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...