Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Zarządzenie Nr 224/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Fri, 22 Jun 2018 12:44:10 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... BIURO OBSŁUGI INWESTORA I PROMOCJI GOSPODARCZEJ - DANE TELEADRESOWE Fri, 22 Jun 2018 11:18:34 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1596 ... Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – Aktywne Lato Fri, 22 Jun 2018 10:47:50 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1517 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na "Budowie drogi gminnej - bocznej od Okulickiego w Stalowej Woli" Thu, 21 Jun 2018 14:01:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o wylozeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podchoinie w Stalowej Woli Thu, 21 Jun 2018 12:30:16 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o wylozeniu do publicznego wglądu projektu II zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Podchoinie w Stalowej Woli Thu, 21 Jun 2018 12:26:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Stalowa Wola wraz z Urzędem Miasta, Jednostkami Organizacyjnymi i Instytucjami Kultury. Tue, 19 Jun 2018 14:08:33 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE PRACOWNIKÓW URZĘDU MIASTA Mon, 18 Jun 2018 13:43:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1618 ... Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Księżnej Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli Mon, 18 Jun 2018 13:28:52 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595  ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola Mon, 18 Jun 2018 11:10:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Informacja o wyniku przetargu ograniczonego Fri, 15 Jun 2018 15:07:36 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1340 ... UCHWAŁA Nr LXXIV/966/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 28 maja 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa Fri, 15 Jun 2018 13:45:26 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 221/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 15 Jun 2018 11:16:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... „Wykonanie areny wielosezonowej typu „kopuła” wraz z zapleczem sanitarnym”. Fri, 15 Jun 2018 10:57:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Zarządzenie Nr 216/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 15 Jun 2018 09:19:14 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Informacja dotycząca programu "Dobry Start' Thu, 14 Jun 2018 12:07:40 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... Zarządzenie Nr 209/18 Prezydenta Mista Stalowej Woli z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu całodobowego schronienia bezdomnym mężczyznom w Stalowej Woli Thu, 14 Jun 2018 12:03:18 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1367 ... Obwieszczenie Przydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa” Wed, 13 Jun 2018 12:26:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 12 czerwca 2018 r. ITP-V.6220.9-1.2018.AS   O B W I E S Z C Z E N I E o wszczęciu postępowania administracyjnego   Prezydent Miasta Stalowej Woli działając na podstawie art. 61 § 4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z...... „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap III (część południowa)” Wed, 13 Jun 2018 09:30:31 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 OKZ – V.271.26.2018                                                          Stalowa Wola, 13 czerwca 2018 r.     Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa parkingu przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 7 w Stalowej Woli - etap...... Zarządzenie Nr 208/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Tue, 12 Jun 2018 10:39:23 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. "Rodzinne wakacje na Fabrycznym". Tue, 12 Jun 2018 10:13:39 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Odtworzenie dachu budynku przechowalni owoców w Parku w Charzewicach Mon, 11 Jun 2018 13:29:51 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 OKZ-V.271.28.2018                                                                                    Stalowa Wola, 11 czerwca 2018 r.       Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Odtworzenie dachu budynku...... Uchwała Nr LXXIV/957/18 Mon, 11 Jun 2018 09:59:39 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXXIV/956/18 Mon, 11 Jun 2018 09:56:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LXXIV/954/18 Mon, 11 Jun 2018 09:53:17 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Dmowskiego 12-19 w Stalowej Woli” w ramach projektu pn. „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez utworzenie w Gminie Stalowa Wola nowych terenów zielonych”. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa drogi gminnej – bocznej od ul. Okulickiego w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa infrastruktury informatycznej niezbędnej do funkcjonowania centrum monitoringu wizyjnego miasta Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej kolidującej z budową ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zaprojektowanie, dostawa i wdrożenie systemu dynamicznej informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym na potrzeby transportu zbiorowego na obszarze Miasta Stalowa Wola wraz z wykonaniem robót budowlanych związanych z infrastrukturą systemu Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...