Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Uchwała Nr LII/670/17 Fri, 23 Jun 2017 11:58:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/669/17 Fri, 23 Jun 2017 11:49:08 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Uchwała Nr LII/668/17 Fri, 23 Jun 2017 11:46:20 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 219/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 11 im. Szarych Szeregów w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:38:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 217/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 im. Jana Pawła II w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:31:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 216/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 9 im. Jana Kochanowskiego w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:19:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 215/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. ww sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 im. Mikołaja Kopernika w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 11:10:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 214/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 im. Energetyków w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:49:38 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... IV zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola - 19.06.2017 r. Fri, 23 Jun 2017 10:34:16 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1233 ... Zarządzenie Nr 213/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 18 im. Marii Montessori w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:34:07 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 212/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 11 w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:20:03 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 211/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 10 im. Marii Kownackiej w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:12:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 209/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 6 w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:03:09 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 208/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 4 w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:01:33 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zarządzenie Nr 210/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 7 im. Marii Konopnickiej w Stalowej Woli Fri, 23 Jun 2017 10:00:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Ogłoszenie o wyborze oferty na świadczenie usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem zainstalowanego przez operatora zakończenia sieci na potrzeby Urzędu Miasta Stalowej Woli Thu, 22 Jun 2017 15:01:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Ogłoszenie wyników konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej Thu, 22 Jun 2017 11:00:21 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1385 ... Zmiana miejsca ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektonicznej, programowej i przestrzennej Wed, 21 Jun 2017 13:32:34 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1385 ... Budowa skrzyżowania ulicy Solidarności z ulicą Energetyków w Stalowej Woli Wed, 21 Jun 2017 13:26:28 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Zarządzenie 199/17 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 12 czerwca 2017r. Wed, 21 Jun 2017 12:31:06 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1518 ... Rozbudowa Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Stalowa Wola poprzez aktualizacje oprogramowania do wizualizacji na mapie wysokości wskaźników dot. sytuacji społeczno- gospodarczej monitorowanych na obszarach rewitalizowanych w ramach projektu „Modelowanie kompleksowej rewitalizacji Stalowej... Wed, 21 Jun 2017 12:00:34 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... U C H W A Ł A NR LII/691/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Wed, 21 Jun 2017 11:16:25 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA NR LII/703/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomośc Wed, 21 Jun 2017 11:15:37 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR LII/690/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości Wed, 21 Jun 2017 11:14:33 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA Nr LII/701/17 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 19 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż samodzielnego lokalu mieszkalnego Wed, 21 Jun 2017 11:13:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Rewitalizacja drzewostanu zespołu parkowo-pałacowego w Stalowej Woli - Charzewicach Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa placów zabaw przy ul. Poniatowskiego 15 oraz przy ul. 1-go Sierpnia 22 w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Dostawa autobusów miejskich napędzanych olejem napędowym oraz elektrycznych wraz z systemem ładowania dla Gminy Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Wykonanie robót budowlanych w zakresie zagospodarowania terenu na obszarze Błoni nad Sanem w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2017/2018 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Rewitalizacja terenu położonego wzdłuż osiedla „Skarpa” w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowy drogi gminnej na osiedlu Zasanie w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...