Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Budowa oświetlenia oraz monitoringu na terenie błoni n/Sanem w Stalowej Woli Wed, 21 Feb 2018 14:47:22 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola, ujęcie wody w Stalowej Woli. Wed, 21 Feb 2018 11:57:09 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Wykonanie termowizyjnego badania ciągłości warstw izolacji termicznej budynku oraz wykonanie audytu powykonawczego dla projektu pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów MOSiR” Wed, 21 Feb 2018 10:39:57 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Zarządzenie Nr 56/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz form kształcenia i specjalności, na które może być przyznawane... Tue, 20 Feb 2018 15:10:44 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1570 ... Zapytanie ofertowe - Usługa monitoringu i sterowania oświetleniem ulicznym w Stalowej Woli w oparciu o już zainstalowany, skonfigurowany i utrzymywany SYSTEM w skład, którego wchodzi 21 kpl, sterowników z kartami SIM, analizatorem sieci i serwerem aplikacyjnym Tue, 20 Feb 2018 13:44:08 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Dostawa systemu paszportyzacji sieci szerokopasmowej i raportowania na potrzeby UKE Tue, 20 Feb 2018 12:50:59 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 ... U C H W A Ł A NR LXIX/869/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej Tue, 20 Feb 2018 12:40:21 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A NR LXIX/868/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie na czas nieoznaczony nieruchomości gruntowej Tue, 20 Feb 2018 12:37:11 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA NR LXIX/872/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości Tue, 20 Feb 2018 12:34:57 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... UCHWAŁA Nr LXIX/870/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI Z DNIA 26 stycznia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości Tue, 20 Feb 2018 12:32:10 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 52/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia w drodze bezprzetargowej Tue, 20 Feb 2018 12:26:10 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... UCHWAŁA NR LXIX /875/18 RADY MIEJSKIEJ W STALOWEJ WOLI z dnia 26 stycznia 2018 r. Tue, 20 Feb 2018 10:33:22 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zapytanie ofertowe - Doradztwo eksperckie w dziedzinie problematyki rewitalizacji Fri, 16 Feb 2018 12:56:44 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW GMINNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Fri, 16 Feb 2018 07:58:51 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1606 ... Zapytanie ofertowe - Przewodnik po rewitalizacji Thu, 15 Feb 2018 14:41:40 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Zarządzenie Nr 54/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 14 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do oddania w użyczenie Thu, 15 Feb 2018 13:11:14 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... OPŁATA ZA PSA Wed, 14 Feb 2018 14:27:30 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-381 ... .Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego:Budowa odcinka sieci ciepłowniczej na działkach nr 733/9 i 733/33 obręb 3 w rejonie ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli. Wed, 14 Feb 2018 14:24:51 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... .Obwieszczenie zawiadamiające o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego:Budowa odcinka sieci ciepłowniczej na działkach nr 733/9 i 733/33 obręb 3 w rejonie ul. Wojska Polskiego w Stalowej Woli. Wed, 14 Feb 2018 14:23:05 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... UCHWAŁA NR LXIX/863/18 Wed, 14 Feb 2018 12:10:37 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A N R LXIX/862/18 Wed, 14 Feb 2018 12:05:33 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A N R LXIX/861/18 Wed, 14 Feb 2018 11:59:58 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... U C H W A Ł A N R LXIX/864/18 Wed, 14 Feb 2018 11:52:07 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1565 ... Zarządzenie Nr 51/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 9 lutego 2018r. Tue, 13 Feb 2018 14:18:48 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1584 ... Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania: Zakup i dostawa pomocy dydaktycznych na potrzeby projektu pt.: „Przedszkolaki Stalowiaki – Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Stalowa Wola” Tue, 13 Feb 2018 13:24:19 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Zagospodarowanie terenów przyblokowych przy ul. Żeromskiego 4 w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...