Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Dostawa pomocy dydaktycznych do szkół na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola Mon, 20 Aug 2018 14:54:05 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1595 OKZ-V.271.44.2018                                                                         Stalowa Wola, dnia 20 sierpnia 2018 r.   INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT          Zamawiający – Gmina Stalowa Wola, działając na...... OGŁOSZENIE o otwartym naborze Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu „Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli” Mon, 20 Aug 2018 13:31:16 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-95 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowaniaadministracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przedsięwzięcia pn. „Montaż kabino-suszarki lakierniczej w Wydziale M16 w zakładzie LiuGong... Mon, 20 Aug 2018 12:38:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339   Stalowa Wola, dnia 16 sierpnia 2018r. ITP-V.6220.14.2018.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. dowodów osobistych Thu, 16 Aug 2018 10:22:09 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1310   Wymagania dodatkowe: znajomość oraz umiejętność właściwej interpretacji i stosowania regulacji prawnych: - ustawy o dowodach osobistych oraz aktów wykonawczych, - Kodeks postępowania administracyjnego, - ustawy o pracownikach samorządowych, - ustawy o samorządzie...... Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w drodze powiatowej nr 1018R w obrębie Stalowej Woli i Gminy Zaleszany Tue, 14 Aug 2018 13:38:58 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o ponownym naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego w Przedszkolu nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli Tue, 14 Aug 2018 13:07:00 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1314 2.Wymagania dodatkowe: 1) doświadczenie zawodowe, 2) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych, 3)znajomość przepisów płacowych i podatkowych 4) znajomość przepisów ZUS i PEFRON, 5) znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela, 6) znajomość zasad prowadzenia i...... Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Stalowej Woli o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych do potoku Jelonek Tue, 14 Aug 2018 12:59:55 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Głównego księgowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Stalowej Woli Tue, 14 Aug 2018 12:27:59 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1314   2. Wymagania dodatkowe: 1) doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w księgowości, 2) znajomość przepisów oświatowych i samorządowych, 3) znajomość przepisów płacowych ipodatkowych, 4) znajomość przepisów ZUS i PEFRON, 5)znajomość przepisów wynikających z Karty...... obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:"Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i sieci gazowych w obiekcie Elektrociepłowni". Tue, 14 Aug 2018 12:09:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... obwieszczenie o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:"Przyłączenie do sieci przesyłowej urządzeń i sieci gazowych w obiekcie Elektrociepłowni". Tue, 14 Aug 2018 12:06:25 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Informacja o unieważnieniu naboru na wolne stanowisko Głównego księgowego w Przedszkolu nr 5 im. Juliana Tuwima w Stalowej Woli Mon, 13 Aug 2018 13:13:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1315 ... INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. ROZLICZANIA PODATKU VAT Mon, 13 Aug 2018 13:07:54 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Ogłoszenie o wyborze oferty dla zadania pn. "Roboty budowlane w zakresie jednokrotnego pokrycia dachu, malowania dachu lakierem aluminiowym, naprawy obróbek blacharskich, wymiany bram oraz naprawa elewacji frontowej garaży Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7" Mon, 13 Aug 2018 09:14:46 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1490 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Unowocześnienie zakładu Wtór-Steel Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowych instalacji do przetwarzania odpadów oraz optymalizacje istniejącego... Fri, 10 Aug 2018 11:20:47 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola dnia 9 sierpnia 2018r. ITP-V.6220.5.2018.AS.6       O B W I E S Z C Z E N I E               Zawiadamiam na podstawie: art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) - w sprawie wydania decyzji...... Zarządzenie Nr 287/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowej Thu, 09 Aug 2018 12:38:41 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Zarządzenie Nr 287/18 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Stalowa Wola przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego i bezprzetargowej Thu, 09 Aug 2018 12:29:13 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1341 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu postanowienia rozstrzygającego o braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ciągu drogi powiatowej nr 1018R Agatówka – Stalowa Wola, ul. Ogrodowa” Wed, 08 Aug 2018 12:47:24 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 7 sierpnia 2018 r. ITP-V.6220.9.2018.AS.5   O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...... Wykaz szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Stalowa Wola Wed, 08 Aug 2018 10:27:12 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1463 Wykaz  szkół   Nazwa szkoły Adres szkoły Dyrektor Telefon Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Wacława Górskiego 37-450- Stalowa Wola, ul. Dmowskiego 9 www.sp1.stalowa-wola.com.pl psp1stw@wp.pl   Małgorzata...... Decyzja PPIS stwierdzająca przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu dla HSW Stalowa Wola Tue, 07 Aug 2018 15:06:35 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1349 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej w ramach zadania pod nazwą poprawa lokalnego układu komunikacyjnego poprzez rozbudowę drogi gminnej przy ul. COP" Fri, 03 Aug 2018 13:58:42 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - REFERENT DS. REMONTÓW Fri, 03 Aug 2018 12:05:01 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - INSPEKTOR DS. NADZORU I REALIZACJI INWESTYCJI MIEJSKICH Fri, 03 Aug 2018 12:02:45 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1311 ... Ogłoszenie o Otwartym Konkursie Ofert na Realizację Zadania Publicznego z Zakresu Rewitalizacji Fri, 03 Aug 2018 11:28:44 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1386 ... Rozstrzygnięcie konkursu ofert na dzierżawę terenu bez wyłączności w celu prowadzenia obsługi gastronomicznej z uwagi na zaplanowane inne atrakcje i pokazy kulinarne (wyłączność na sprzedaż piwa) podczas imprezy pn. „Trasa koncertowa Dwójki – lato, muzyka, zabawa ” Fri, 03 Aug 2018 11:00:22 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... „Roboty budowlane w zakresie jednokrotnego pokrycia dachu, malowania dachu lakierem aluminiowym, naprawy obróbek blacharskich, wymiany bram oraz naprawa elewacji frontowej garaży Urzędu Miasta Stalowej Woli ul. Wolności 7” Fri, 03 Aug 2018 09:52:59 +0200 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1491 ... Zakup sprzętu komputerowego i multimedialnego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „STALOWA SOWA – Rozwój kompetencji kluczowych w Gminie Stalowa Wola” Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Opracowanie projektu budowy miejsc postojowych przy ul. Żeromskiego 8 oraz zagospodarowania terenów przyblokowych w rejonie ul. Staszica 13-18, ul. Popiełuszki 3-5 w Stalowej Woli. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2018/2019 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Zaprojektowanie i zagospodarowanie terenów: część I – rejon ul. PCK 8, część II – przy bloku ul. 1-go Sierpnia 22 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...