Wiadomości http://bip.stalowawola.pl Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dot. zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli" Fri, 22 Feb 2019 13:13:41 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu postanowienia dotyczącego przedsięwzięcia pn. „Budowa stacji paliw płynnych” Thu, 21 Feb 2019 13:49:28 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339   Stalowa Wola, dnia 20 lutego 2019r. POS-V.6220.2.2019.AS.8       Obwieszczenie     Na podstawie art. 113 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz.U. 2018 poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 63 ust 1 i 2 ustawy z dnia 3 października...... Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - referent ds. gospodarowania nieruchomościami Wed, 20 Feb 2019 11:59:22 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1310   Wymagania dodatkowe: znajomość przepisów prawa w zakresie: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa z dnia  9 października 2015 r. o rewitalizacji, ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa...... Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Fiesta Harmonica Festival 2019” Wed, 20 Feb 2019 09:33:19 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1597 ... Obwieszczenie Starosty Stalowowolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: "Budowie gminnej drogi publicznej w rejonie ul. Sandomierskiej w Stalowej Woli" Tue, 19 Feb 2019 14:16:11 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... SPRAWOZDANIE-mały grany. Druk obowiązuje od 1 marca 2019 r. Tue, 19 Feb 2019 12:56:52 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1521 ... OFERTA- mały grant. Druk obowiązuje od 1 marca 2019 r. Tue, 19 Feb 2019 12:55:37 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1521 ... SPRAWOZDANIE- otwarty konkurs ofert. Druk obowiazuje od 1 marca 2019 r. Tue, 19 Feb 2019 12:45:03 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1521 ... OFERTA- otwarty konkurs ofert. Druk obowiązuje od 1 marca 2019 r. Tue, 19 Feb 2019 12:44:04 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1521 ... Interpelacje i wnioski radnych Tue, 19 Feb 2019 10:00:48 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1644 ... Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury i Sportu w dn. 28.02.2019r. Mon, 18 Feb 2019 13:33:46 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1633 ... Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji, Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia w dn. 21.02.2019r. Mon, 18 Feb 2019 13:30:59 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1633 ... Zarządzenie Nr 49/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej Fri, 15 Feb 2019 14:02:54 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1398 ... Oferta realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert – Klub Kolarski SOKÓŁ Stalowa Wola Fri, 15 Feb 2019 13:10:27 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1517 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz zagospodarowaniem terenu na działce gruntu o nr ewid..." Fri, 15 Feb 2019 12:47:46 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 13 lutego 2019r. POS-V.6220.8.2019.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjnego               Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 14 Feb 2019 14:37:43 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1347 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 14 Feb 2019 14:36:25 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta Stalowej Woli o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu IV zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I Thu, 14 Feb 2019 14:36:23 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 ... 2019R. Thu, 14 Feb 2019 11:56:32 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1638 ... Interpelacje i wnioski radnych Thu, 14 Feb 2019 10:35:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1643 Imie i nazwisko Randego Interpelacje w sprawie Data otrzymania przez Prezydenta Miasta Treść interpelacji Odpowiedź na...... PROJEKT LISTY ZAMIAN MIESZKAŃ na rok 2018 Thu, 14 Feb 2019 10:08:54 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1403 ... PROJEKT LISTY PRZYDZIAŁU MIESZKAŃ na rok 2018 Thu, 14 Feb 2019 10:07:26 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1403 ... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa i rozbudowa placu magazynowania i przeładunku złomu wraz z dojazdem i odwodnieniem placu” Wed, 13 Feb 2019 12:50:10 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339                                                                                        Stalowa Wola, dnia 11 lutego 2019r. POS-V.6220.7.2019.AS.1     OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania...... Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wydaniu decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja i rozbudowa hali produkcyjnej dla instalacji malowania elementów w związku z realizacją projektu "Wdrożenie produkcji innowacyjnych systemów kominowych na wysokie temperatury spalin przez... Tue, 12 Feb 2019 12:40:31 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1339 Stalowa Wola, dnia 11 lutego 2019r. POS-V.6220.5.2019.AS.6   O B W I E S Z C Z E N I E               Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie...... Zarządzenie nr 47/19 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 8 lutego 2019 r. Tue, 12 Feb 2019 12:40:01 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-1367 ... Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Stalowa Wola Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa oświetlenia ulicznego na os. Zasanie – ETAP II Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Utrzymanie i konserwacja urządzeń oświetlenia ulic, placów, dróg stanowiących własność Gminy Stalowa Wola oraz sygnalizacji świetlnej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ... Budowa monitoringu wizyjnego na terenie SKARPY przy ul. Działkowej w Stalowej Woli Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.stalowawola.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-1203 ...