URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Zmiana dla przetargu: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020

Treść zmiany
Data: 2018-12-31 10:57:12Zmiany dokonał: Inspektor
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu oraz treści SIWZ  poprzez zmianę numeru referencyjnego postepowania oraz przesunięcie terminu składania ofert

OKZ-V.271.74.2018                                                                                   Stalowa Wola, dnia 31 grudnia 2018 r.
 
                       
                                                      WSZYSCY OFERENCI
 
Dotyczy: „Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania  drogowego pionowego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020”
Zamawiający - Gmina Stalowa Wola, działając na podstawie art. 38 ust 4  i art. 38 ust 4a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2018 poz. 1986), zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
  1. Sekcja II.1.) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie następującej treści:
Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania drogowego pionowego i urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020
Numer referencyjny: OKZ-V.271.74.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
  1. Sekcja IV.6.2) ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie następującej treści:
Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-01-11
Godzina: 12:00
  1. Rozdział XIV pkt 10 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące  brzmienie:
Koperta powinna być oznaczona napisem o treści: Przetarg nieograniczony: Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania  drogowego pionowego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych
 i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020 -  Nie otwierać do godz. 12:15 – 11 stycznia 2019 r.
  1. Rozdział XV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące  brzmienie:
  1. Oferty należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r. do godziny 12:00
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 30.
  1. Oferty zostaną otwarte dnia 11 stycznia 2019 r.  o godzinie 12:15
w siedzibie Zamawiającego -
Urząd Miasta w Stalowej Woli
ul. Wolności 7,
37-450 Stalowa Wola
pokój nr 17.

 
 
  1. Rozdział XV pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia otrzymuje następujące  brzmienie:
Przekazane dane osobowe osób fizycznych przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Dostawa, instalacja, utrzymanie oznakowania  drogowego pionowego i  urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz wykonanie i utrzymanie oznakowania poziomego na drogach gminnych
i wewnętrznych Gminy Stalowa Wola w latach 2019 – 2020”, nr OKZ-V.271.74.2018, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
 
[ powrót ]
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 02:14:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.