Urząd Miasta w Stalowej Woli informuje, iż w związku ze zmianą operatora telefonii, w magistracie mogą występować problemy z komunikacją telefoniczną.  Wobec powyższego prosi się o kontakt drogą mailową lub na numery komórkowe podane załączone poniżej. Łączność powinna być przywrócona w ciągu najbliższych dni. Przepraszamy za powstałe utrudnienia.
(spis telefonów)

 

DANE TELEADRESOWE

 

Adres Urzędu Miasta Stalowej Woli

(budynek główny)

ul. Wolności 7

37-450 Stalowa Wola

powiat stalowowolski

województwo podkarpackie

Telefony Urzędu Miasta Stalowej Woli
Kancelaria ogólna 15 643 34 20

Sekretariat

15 643 35 66
15 643 34 56

Faks

15 643 34 12

www Miasta Stalowej Woli

www.stalowawola.pl

www BIP Urzędu Miasta Stalowej Woli

www.bip.stalowawola.pl

        SIP Miasta Stalowej Woli

sip.stalowawola.pl/mapa/

E-mail Urzędu Miasta

um@stalowawola.pl

E-mail Rady Miejskiej

rm@stalowawola.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta

 

 

 

 

poniedziałek - piątek:

7.30 - 15.30

Zapewnienia do ślubu cywilnego i konkordatowego przyjmowane są od poniedziałku do piątku:

w godz. 8.00 - 15.00

Harmonogram pracy Urzędu Stanu Cywilnego  - Miesiąc Lipiec

Wydział Spraw Obywatelskich i Zarządzania Kryzysowego jest czynny:

poniedziałek od 7.30 do 17.00

( od 15.30 do 17.00 - przedłużony czas na załatwianie spraw w zakresie meldunków oraz dowodów osobistych)

wtorek - piątek od 7.30 do 15.30

INFORMUJEMY
W związku z przeniesieniem Wydziału Budżetu i Finansów do budynku Urzędu Miasta położonego przy ul. Kwiatkowskiego 1,
Kasa w Urzędzie Miasta Przy ul. Wolności 7 Będzie czynna w następujących dniach i godzinach miesiąca:
 
4, 5  w godzinach od 730 do 900,
10  w godzinach od 730 do 900,
20,21,22 w godzinach od 730 do 1430,
27,28 w godzinach od 730 do 1000,

Jeżeli wyznaczony dzień wypada w dzień wolny od pracy, kasa będzie czynna w kolejny następny dzień roboczy.

 

 

DANE REJESTRACYJNE

 

NIP gminy

865 239 87 25

NIP urzędu

865 000 42 02

REGON gminy

830 409 086

REGON urzędu

000 593 000

Rachunek bankowy dochodów urzędu

06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

Bank PKO BP Oddział 

w Stalowej Woli 

Numer statystyczny gminy

181801 1

 

NIP i REGON nadany Urzędowi Miasta Stalowej Woli służy tylko do rozliczeń płacowych z pracownikami zatrudnionymi w Urzędzie Miasta Stalowej Woli. Do rozliczeń z podmiotami zewnętrznymi służy NIP i REGON Gminy Stalowa Wola.