W roku 2018 - obowiązuje  UCHWAŁA Nr XXXIII/595/08 Rady Miejskiej w Stalowej Woli

z dnia 13 listopada 2008 roku wsprawie opłaty od posiadania psów.

Wniosek o rejestracje psa Pobierz_druk.

 

Opłata za psa wynosi 40,- zł. oraz 28,- zł. za każdego następnego psa .

 

Termin płatności do 30 czerwca każdego roku podatkowego.

 

Niezapłacona w terminie opłata wraz z odsetkami za zwłokę podlega ściągnięciu w drodze egzekucji administracyjnej.

 

 

Wpłaty przyjmowane są bez prowizji w placówkach Banku PKO BP w Stalowej Woli.

 

URZĄD MIASTA STALOWA WOLA  ul. Wolności 7, 37-450 Stalowa Wola 

Nr konta:  06 1020 4913 0000 9202 0117 4630

 

Więcej informacji:

Urząd Miasta Stalowej Woli, Wydział Podatków i Opłat Lokalnych, ul. Wolności 7 Stalowa Wola, pok. 16, tel. (15) 643 34 57