URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

SKŁAD KOMISJI RADY MIEJSKIEJ 2010-2014

 

 

Komisja Budżetu i Finansów

Jerzy Augustyn - Przewodniczący

 

Jacek Czech

Jadwiga Jankiewicz

Joanna Grobel – Proszowska

Lucjusz Nadbereżny

Dariusz Przytuła

Maria Rehorowska

Wiesław Siembida

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska

Joanna Grobel – Proszowska - Przewodnicząca

 

Maria Chojnacka

Małgorzata Ignarska

Stanisław Ordon

Zbigniew Paszkiewicz

Maria Rehorowska

Alfred Rzegocki

Jan Sibiga

Franciszek Zaborowski

 

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

Małgorzata Ignarska - Przewodnicząca

 

 

Maria Chojnacka

Ewa Kosak

Jerzy Majgier

Jan Sibiga

Marek Surowiec

 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta

Jadwiga Jankiewicz - Przewodnicząca

 

Adam Danaj

Joanna Grobel – Proszowska

Alfred Rzegocki

Wiesław Siembida

Rafał Weber

Franciszek Zaborowski

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

Jacek Czech - Przewodniczący

 

Jerzy Augustyn

Andrzej Barwiński

Adam Danaj

Jadwiga Jankiewicz

Elżbieta Komsa

Ewa Kosak

Maria Rehorowska

Stanisław Ordon

Rafał Weber

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Zbigniew Paszkiewicz - Przewodniczący

 

Adam Danaj

Elżbieta Komsa

Jerzy Majgier

Lucjusz Nadbereżny

Dariusz Przytuła

Rafał Weber

 

Komisja Mieszkaniowa

Andrzej Barwiński - Przewodniczący

 

Ewa Kosak

Jerzy Majgier

Jan Sibiga

Marek Surowiec

Komisja Rewizyjna

Lucjusz Nadbereżny - Przewodniczący

 

Jerzy Augustyn

Andrzej Barwiński

Jacek Czech

Wiesław Siembida

Marek Surowiec

 

 

ZAKRES KOMPETENCJI KOMISJI

 

Komisja Budżetu i Finansów

 • ocena kierunków polityki finansowej Miasta.
 • analiza kształtowania dochodów Miasta i ich ocena.
 • opiniowanie budżetu Miasta i ocena jego realizacji.
 • opiniowanie programów gospodarczych od strony finansowej.
 • ocena okresowych sprawozdań z działalności finansowej Miasta.
 • wnioskowanie w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta.
 • ocena działań Prezydenta w zakresie gospodarowania mieniem.
 • analiza sytuacji ekonomicznej jednostek organizacyjnych Miasta Prowadzących działalność w zakresie gospodarki komunalnej,
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Geodezji, Architektury i Ochrony Środowiska

 • inspirowanie i opiniowanie kierunków rozwoju i polityki przestrzennej Miasta.
 • ocena gospodarki nieruchomościami,
 • ocena polityki Miasta w zakresie budownictwa,
 • opiniowanie i udział w kształtowaniu rozwiązań w zakresie zaopatrzenia Miasta w wodę, ciepło, odprowadzanie ścieków, oświetlenie ulic usuwanie nieczystości, opadów komunalnych,
 • ocena utrzymania i eksploatacji istniejącej infrastruktury komunalnej w tym eksploatacja budynków, ulic, dróg, chodników, sieci wodno- kanalizacyjnej i firm zajmujących się zbieraniem i segregacją odpadów,
 • opiniowanie polityki ochrony środowiska i przyrody w Mieście,
 • opiniowanie podziału środków z gminnego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej,
 • ocena gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi.
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

Komisja Rodziny, Opieki Społecznej i Zdrowia

 • analizowanie uzyskanych informacji o sytuacji rodzin i opracowanie na ich podstawie wniosków do Rady,
 • opiniowanie działań z zakresu pomocy społecznej prowadzonej przez Miasto,
 • opiniowanie programów w zakresie zwalczania patologii społecznych oraz walki z bezrobociem, ocena realizacji tych programów,
 • współpraca z różnymi organizacjami w zakresie kształtowania właściwych postaw w rodzinie,
 • współtworzenie kierunków polityki zdrowotnej,
 • promowanie działań o charakterze socjalnym działań w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym i ich skutkom, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, oraz pomocy w rozwiązywaniu różnych problemów rodzin,
 • opiniowanie strategii na rzecz osób niepełnosprawnych, ocena wykonania zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeciwdziałanie problemom osób niepełnosprawnych,
 • analizowanie i opiniowanie programu działania oraz pracy placówek służby zdrowia, pomocy społecznej, przedstawienie Radzie wniosków,
 • ocena warunków sanitarno- higienicznych Miasta i proponowanie działań zmierzających do ich poprawy,
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

 

Komisja Inicjatyw Gospodarczych, Rozwoju i Promocji Miasta

 • analiza stanu zagospodarowania przestrzennego pod kątem nowych inwestycji służących rozwojowi Miasta,
 • analiza stanu gospodarki nieruchomościami w zakresie ich wykorzystania dla inicjatyw gospodarczych, rozwoju i promocji,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się działaniami na rzecz pozyskania inwestorów i środków, izbami gospodarczymi, Agencją Rozwoju Przemysłu i przedsiębiorcami,
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

 • udział w kształtowaniu polityki oświatowej w Mieście oraz inspirowanie kierunków jej rozwoju,
 • ocena funkcjonowania szkół i przedszkoli,
 • analizowanie i ocenianie życia kulturalnego, formułowanie w tej sprawie wniosków i przedkładanie ich Prezydentowi Miasta,
 • ocena działania miejskich placówek kulturalno- artystycznych, w tym ich działalności programowej, i okresowe przedstawienie Radzie wniosków,
 • ocena bazy oświatowej, kulturalnej sportowej i turystycznej Miasta,
 • opiniowanie wniosku zainteresowanych środowisk o utworzeniu Młodzieżowej Rady Miasta oraz projektu statutu tej Rady,
 • opiniowanie zasad udzielania stypendiów uczniom i studentom,
 • inicjowanie i ocena przedsięwzięć zmierzających do rozszerzenia oferty zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży, szczególnie w formach, które pozwalałyby na zaangażowanie całych rodzin,
 • ocena funkcjonowania placówek opiekuńczo- wychowawczych,
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 • ocena działania jednostek organizacyjnych Miasta odpowiedzialnych za bezpieczeństwo i porządek publiczny w Mieście i przedstawienie Radzie wniosków w tym zakresie,
 • ocena stanu bezpieczeństwa Miasta i współpraca w tym zakresie z odpowiednimi służbami i instytucjami,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi,
 • opiniowanie projektów przepisów pozarządowych,
 • opiniowanie planów i programów ochrony Miasta przez żywiołami i kataklizmami,
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

Komisja Mieszkaniowa

 • ocena gospodarki zasobami mieszkaniowymi oraz lokalami użytkowymi,
 • opiniowanie wniosków o przydział lokali mieszkalnych zasobu komunalnego,
 • rozpatrywanie projektów uchwał z zakresu zadań Komisji i przedkładanie Radzie opinii odnośnie tych projektów.

 

 

 

 

 

Komisja Rewizyjna

 • kontrola działalności Prezydenta Miasta, jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Miasta pod względem:

- legalności,

- gospodarności,

- rzetelności,

- celowości,

oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym.

 • bada w szczególności gospodarkę finansową kontrolowanych podmiotów, w tym wykonanie budżetu Miasta.
 • wykonuje inne zadania kontrolne na zlecenie Rady w zakresie i w formach wskazanych w uchwałach Rady.

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-01-31
Publikujący Zespół BIP 2011-02-01 17:03
Modyfikacja Zespół BIP 2011-11-25 10:28
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 15 października 2019r. 18:04:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.