URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO w 2007

 

                                                                                                                                                                             

 

Wyszczególnienie

Jedn. miary

Stan na koniec 2006 r.

Zmiany

w 2007 roku   

Stan na koniec      2007r.

Osiągnięte  dochody

w 2007r.

zwiększ.

zmniejsz.

 

Z tytułu dzierż.

Sprzedaży mienia

Z tytułu najmu

I. Prawa własności

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Grunty

ha

807

3

61

749

323.511

1.476.222

-

- rolne

ha

250

-

6

244

38.500

-

-

- dz. budowlane

ha

376

-

55

321

-

1.344.122

-

- pozostałe

ha

181

3

 

184

285.011

132.100

-

2. Lasy

ha

153

-

2

151

7800

-

-

3. Parki

 

-

-

-

-

-

-

-

4. Budynki

szt.

149

11

10

150

 

1 335 525

6 376 444

- mieszkalne

szt.

35

2

1

36

-

776 633

5 114 793

- niemieszkalne

szt.

88

6

9

85

-

558 892

1 168 281

- pozostałe

szt.

26

3

-

29

-

-

93 370

5. Garaże

szt.

68

7

11

64

-

-

15 207

6. Budowle i 

  urz. techniczne

 

 

 

 

 

 

 

 

- wodociągi

km

-

-

-

-

-

-

-

- wysypiska

ha

3,79

-

1,39

2,4

-

-

-

- oczyszczalnie

Śr. przep. na dobę

-

-

-

-

-

-

-

- sieci  kanalizacyjne

km

90,66

-

-

90,66

-

-

-

- sieci cieplne

km

-

-

-

-

-

-

-

- drogi gminne

   utwardzone

km

 

78,32

 

0,93

 

-

 

79,25

-

-

-

- stadiony sportowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

7. Środki  

   transportu

 

szt.

 

42

 

4

 

3

 

43

 

 

 

- sam. osobowe

szt.

8

2

1

9

-

-

-

- sam. ciężarowe

szt.

3

-

-

3

-

-

-

- sam. tow.-osob.

szt.

2

-

1

1

-

-

-

- ciągnik

szt.

1

-

-

1

-

-

-

- autobusy

szt.

27

1

1

27

-

-

-

- sam. specjalist.

szt.

1

1

-

2

-

-

-

II. Ograniczone prawa rzeczowe

 

 

 

 

 

 

 

 

- użyt. wieczyste

ha

7

 

6

1

-

-

-

- udziały w spół.

1.675.084

-

911.384

763.700

-

-

-

- akcje

1.258.616

-

564 832

693 784

-

-

-

- posiadanie

 

-

-

-

-

-

-

-

- hipoteka

209.389

-

32 945

176 444

-

-

-

 

I. W Gmine Stalowa Wola funkcjonują następujące jednostki organizacyjne

1)      13 przedszkoli,

2)      5 szkół podstawowych,

3)      3 gimnazja

4)      2 zespoły szkół ogólnokształcących

5)      2 zespoły szkół

6)      Zakład Administracji Budynków,

7)      Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,

8)      1 Żłobek,

9)      Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

10)  3 instytucje kultury – Muzeum Regionalne, Miejski Dom Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna,

11)  1 zakład budżetowy – Zakład Miejskiej Komunikacji Samochodowej

12)  1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 

Ponadto Miasto jest właścicielem następujących jednoosobowych spółek:

  1. Miejski Zakład Budynków Sp. z o.o. (Podstawowy rodzaj działalności : zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi)
  2. Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o.(Podstawowy rodzaj działalności: ujmowanie, uzdatnianie, dostawa i dystrybucja wody, odprowadzanie, oczyszczanie i kontrola ścieków)
  3. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp z o.o. (Podstawowy rodzaj działalności: wytwarzanie i dystrybucja ciepła /pary wodnej i gorącej wody/)

 

Miasto posiada także udziały w spółkach:

a)        Tygodnik „Sztafeta”                                           -             10.000,- zł

b)        Inkubator Technologiczny                               -           100.000,- zł

c)        KOMAS Sp.z o.o. w Janowie Lubelskim       -           303.700,- zł

d)        Lokalny Fundusz Poręczeń                             -           350.000,- zł

Razem:           -         763.700,- zł     

oraz akcje w HSW S.A. w wysokości 693 784,- zł.

 

Wartość akcji w roku bieżącym w wyniku aktualizacji ich wartości została obniżona o kwotę 564 832,- zł.

 

W dniu 30 maja 2007 r. Rada Miejska w Stalowej Woli podjęła uchwałę Nr X/124/07 w sprawie określenia zasad zbywania przez Prezydenta Miasta udziałów gminy w spółkach prawa handlowego. Skutkiem tej uchwały w dniu 19 czerwca 2007 r. podpisano umowę zbycia udziału HSW Kuźnia Matrycowa Sp. z o.o. po cenie nominalnej, tj. za kwotę 303 794 zł.

 

Na podstawie odpisów postanowień sądowych o stwierdzeniu ukończenia postępowania upadłościowego wyksięgowano udziały HSW Zakład Hutniczy Sp. z o.o. – 303.794,- zł., oraz HSW Zakład Mechaniczny Sp. z o.o. – 303 794,- zł. W związku z powyższym wartość udziałów zmniejszyła się z kwoty 1 675 084,- zł do 763 700,- zł., tj. o kwotę  911 384,- zł.

 

W 2007 roku nastąpiła częściowa spłata zaległości w podatku od osób fizycznych na kwotę 32 945,- zł., w związku z czym hipoteka uległa zmniejszeniu do kwoty 176 444,- zł i są to zaległości tylko w podatku od osób fizycznych.

 Wartość mienia gminy bez jednostek organizacyjnych wg stanu na dzień 31.12.2006 roku wyniosła 271 903 221,84 zł., w tym aktywów trwałych 267 267 522,84 zł., oraz aktywów obrotowych  4 635 699,- zł.

 

Gmina jest właścicielem gruntów o powierzchni 900 ha.

 

Dochody jakie uzyskano z jej sprzedaży - w wyniku publicznych przetargów zbyto 36 działek a w trybie bezprzetargowym – 23 działek na łączną kwotę 1 476 222,- zł.

 

Istotny ubytek powierzchni gruntów nastąpił w działkach budowlanych w związku ze sprzedażą pod budownictwo jednorodzinne. Z dzierżawy gruntów leśnych uzyskano kwotę 7 800,- zł.

 

Z tytułu sprzedaży 113 lokali mieszkalnych głównym najemcom uzyskano dochody w wysokości 776 633,- zł., a w wyniku sprzedaży lokali użytkowych uzyskano kwotę 558 892,- zł.

 

Z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 51 działek Gmina uzyskała opłatę  w wysokości 110 873,- zł.

 

Dochody z tytułu:

- trwałego zarządu wyniosły              -               8 420,-

- zamiany działek                                -               9 495,-

- użytkowania                          .            -               7 866,-

- opłat za wieczyste użytkowanie      -           353 762,-

- dzierżawy gruntów                            -           323 511,-

Łączna kwota tych dochodów wyniosła         703 054,- zł

 

Ponadto gmina nabyła działki z przeznaczeniem pod budowę dróg gminnych

na łączną kwotę 437 050,- zł. Dochód z tytułu czynszu (najmu):

- lokali mieszkalnych wyniósł            -           5.114.793,- zł 

- lokali użytkowych                               -           1.168.281,- zł

- pozostałych                                        -                93.370,- zł.

   Razem:      6 376 444,- zł

 

II. Zmiany w stanie aktywów trwałych Miasta Stalowa Wola w 2007 roku

 

Zwiększenie

1)      3 ha gruntów  związane jest z wykupem gruntów pod inwestycje komunalne

2)      przejęto budynki  w administrowanie przez ZAB- jednostka budżetowa,

3)      do gminy oddano 7 garaży, które były w trwałym zarządzie w Gimnazjum Nr 2

4)      położono 0,93 km dróg gminnych ,

5)      w Miejskim Zakładzie Komunikacji Samochodowej ogłoszono przetarg na zakup

6)      1 autobusu

7)      zakupiono i przekazano do OSP w Charzewicach 1 samochód specjalistyczny oraz 1 samochód do przewozu osób niepełnosprawnych dla MOPS

 

Zmniejszenie:

1)      o 61 ha zmniejsza się powierzchnia gruntów w związku ze sprzedażą pod budownictwo jednorodzinne, oraz modernizacją ewidencji gruntów (tj. m. inn. generalizacji użytków, zmianie ich powierzchni )

2)      o 2 ha lasów spowodowane jest  modernizacją ewidencji gruntów

3)      dokonano sprzedaży 2 budynków   będących w administracji ZAB-u

4)      (przy ul.Brandwickiej 46 oraz Sobieskiego 3 ) a pozostałe gmina oddała 

5)      w administrowanie

6)      zrekultywowano 1 kwaterę tj. 1,39 ha zajętych pod wysypisko

7)      wycofano z eksploatacji 1 autobus w zakładzie budżetowym - ZMKS,

8)      przekazano 2 samochody:

- 1 samochód marki Żuk przekazano do OSP Zaklików

      - 1samochód osobowy do przewozu osób niepełnosprawnych do  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 

Źródła finansowania aktywów trwałych odzwierciedlają pasywa. Łączna wartość pasywów w Gminie Stalowa Wola na dzień 31.12.2006 r. wyniosła 271 903 221,84 zł.

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłAndrzej Szlęzak - Prezydent Miasta2011-01-25
Publikujący Zespół BIP 2011-02-03 14:59
Modyfikacja Zespół BIP 2011-02-11 09:35
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 marca 2019r. 05:10:09
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.