URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Wyszukiwarka
pokaż wyszukiwarkę
schowaj wyszukiwarkę

 

Stowarzyszenia działające w Stalowej Woli na podstawie Ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Prezes

1

Związek Bezrobotnych

37-450 Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 6

Anna Szymańska

 

2

Lasowiackie Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 9/7

Jan Jurecki

 

3

Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Kobiet po Mastektomii „AMAZONKA” w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego1.

Halina Dąbrowska

 

4

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej “SZANSA”

37-450 Stalowa Wola

ul. Czarnieckiego 3

Kasprowicz Maria

 

5

Stowarzyszenie Klubu Abstynenta “ALTERNATYWA” w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8

Marek Michalak

 

6

Stowarzyszenie Wspierania Ratownictwa i Ochrony Ludności w Zakresie Ochrony Przeciwpożarowej

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 27

 

Grażyna Janik

 

7

Stowarzyszenie Opieki nad Dziećmi “ORATORIUM”

37-450 Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 57

Żrebiec Mariusz

 

8

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Poradni Leczenia Osteoporozy i Pomocy Osobom Niepełnosprawnym

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

 

Rajzerewicz Andrzej

 

9

Stowarzyszenie „ZDROWIE PSYCHICZNE”

37-450 Stalowa Wola

ul. Ks, J. Popiełuszki 29

Krzysztof Łokaj

10

Stowarzyszenie Sympatyków Zespołu Pieśni i Tańca „LASOWIACY”

37-450 Stalowa Wola

ul. KEN 9/2

Marek Zaremba

11

Rozwadowskie Stowarzyszenie Patriotyczne

37-450 Stalowa Wola

ul. 3-go Maja 6

Maria Rehorowska

12

Stalowowolskie Społeczne Towarzystwo Oświatowe

37-450 Stalowa Wola

ul. Ks. Skoczyńskiego 1

Wojciech Musialik

 

13

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo „SONIR”

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 1

Barbara Baranowska

 

14

Stalowowolskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 1

Marek Kijanka

 

15

Stowarzyszenie Literackie „WITRYNA”

37-450 Stalowa Wola

ul. Siedlanowskiego 3

Marta Gdula - Żukowicz

 

16

Regionalne Stowarzyszenie Kupców i Przedsiębiorców

37-450 Stalowa Wola

ul. F. Nowowiejskiego 5

Donchor Kazimierz

 

17

Stalowowolskie Towarzystwo Kulturalne

 

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 9

Anna Maciuch

 

18

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie „TARCZA”

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

Anna Mołdawa

 

19

Towarzystwo Społecznego Parkingu

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 22/96

Władysław Albinowski

 

20

Podkarpackie Stowarzyszenie Przewoźników i Spedytorów

37-450 Stalowa Wola

ul. Przemysłowa 6

Józef Burak

 

21

Stowarzyszenie Profilaktyki Społecznej „PRYZMAT”

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8

Aleksandra Serafin

 

22

Zrzeszenie Drobnych Kupców

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 40/39

Marek Dubicki

 

23

Stowarzyszenie Wspierania Osób Poszkodowanych w Wypadkach Komunikacyjnych „POLITRAUMA”

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4

Antoni Bochnak

 

24

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Popularyzacji i Powszechnego Dostępu do Internetu „INTERBLOK”

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 16/2

Marek Jaskot

 

25

Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 2a

Maria Żarów

 

26

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży „AZYMUT”

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 11

Jarosława Grzegorczyk

 

27

Stowarzyszenie Łączności i Pomocy Rodakom we Lwowie i na Kresach

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 9

Aleksander Szczęch

 

28

Ośrodek Profilaktyki Młodzieży

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 47/14

Andrzej Urbanik

 

29

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu oraz ich Rodzinom

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 1

Lech Wiesław Szymonik

 

30

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Powszechnego Dostępu Do Internetu „CHARZEWICE”

37-450 Stalowa Wola

ul. Lipowa 38

 

Leszek Jakub Dąbkowski

31

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Specjalnej Troski „NADZIEJA”

37-450 Stalowa Wola

ul, Hutnicza 14

Irena Stępień

32

Stowarzyszenie Przyjaciół Praw Człowieka i Obywatela „AURORA”

37-450 Stalowa Wola

ul. Siedlanowskiego 10/33

Izabela Słowik

33

Regionalne Stowarzyszenie „Sprawiedliwość i Praworządność”

37-450 Stalowa Wola

ul. Energetyków 33/16

Andrzej Szlęzak

34

Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

 

37-450 Stalowa Wola

ul. KEN 4

Andrzej Grobel

 

35

Katolickie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Szczególnej Troski „FLORIAN”

37-450 Stalowa Wola

ul. Floriańska 5

Edyta Fofana

36

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień

37-464 Stalowa Wola

ul. Dąbrowskiego 7

Jacek Kasprzak

37

Podkarpackie Stowarzyszenie Integracji i Rozwoju „BATNA”

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 34

Joanna Grobel-Proszowska

38

Stowarzyszenie Przyjaciół Państwowej Szkoły Muzycznej „CRESCENDO”

37-450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 11

Elżbieta Nowak-Szpunar

39

Stowarzyszenie Na Rzecz Odbudowy Staromiejskiego Ratusza w Rozwadowie

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 3/1

Zbigniew Orczyński

40

Stowarzyszenie Przyjaciół Klasztoru Braci Mniejszych Kapucynów w Stalowej Woli –Rozwadowie „POKOJ I DOBRO”

37-464 Stalowa Wola

ul. Klasztorna 27

Stanisław Cisek

41

Stowarzyszenie Forum Mieszkańców

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 125

Artur Pychowski

42

Podkarpackie Stowarzyszenie „Własność i Gospodarność”

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 33a/2

Grzegorz Kida

43

Stowarzyszenie Mniejszości Narodowej Romów w Polsce

37-450 Stalowa Wola

ul. 1000-lecia 41

Adam Klima

 

44

Stalowowolskie Stowarzyszenie Fotograficzne „ANIMUS”

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 32

Krzysztof Celuch

45

Stowarzyszenie Pomocna Dłoń

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Dąbrowskiego 5

Małgorzata Stańczyk

46

Stowarzyszenie Żeglarstwa Morskiego ITAKA przy MOSIR Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 15

Andrzej Chmielewski

 

47

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „CO DALEJ”

37-450 Stalowa Wola

ul. Podleśna 2

Katarzyna Mroczek

48

Stowarzyszenie „PARK POMYSŁÓW” im E. Kwiatkowskiego

37-450 Stalowa Wola

ul. Kwiatkowskiego 1

Witold Burdzy

49

Stowarzyszenie Rozwoju Żeglarstwa i Harcerstwa Wodnego „HORYZONT”

37-450 Stalowa Wola

ul. Żwirki i Wigury 6

Bogusław Strzelecki

50

Stowarzyszenie „Stalowka. NET”

37-450 Stalowa Wola

ul. Niemcewicza 3

Jacek Rodecki

51

Stowarzyszenie Rozwoju Rodziny AMA VERA

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 13/4

Ważny Karolina

 

52

Społeczne Stowarzyszenie Edukacyjno-Oświatowe „ERGO”

37-450 Stalowa Wola

ul. Kwiatkowskiego 27

Sławomir Rutkowski

53

Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. KEN

w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 5

Wojciech Pamuła

54

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 9

Błażejewski Edward

55

Stowarzyszenie Kupców „ZIELENIAK”

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 1B/80

Sławomir Kobylarz

56

Stowarzyszenie Kibiców Stali Stalowa Wola

 

37-450 Stalowa Wola

Al. J. Pawła II 84/6

Tomasz Gargaś

57

Stowarzyszenie Przyjaciół Stalowowolskich Przedszkoli

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 20

Maria Zubrzycka

58

„STALOWA WOLA – Miasto Przyjazne Przedsiębiorcom”

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 72/10

Tomasz Siudak

59

Stowarzyszenie Oświatowe Przyjaciół Szkoły Kościuszkowskiej

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 26

Renata Kazana

60

Stowarzyszenie Dzieciak przy Przedszkolu Nr 7 w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Ks. J. Popiełuszki 29a

Bożena Niemiec

61

Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej „RAZEM W EUROPIE”

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 9

Barbara Nowak

62

Stowarzyszenie „CHÓR LASOWIACY przy Miejskim Domu Kultury”

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 9

Marcela Bednarczyk

 

63

Stowarzyszenie „SŁONECZNA PRZYSZŁOŚĆ”

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Podleśna 15

Krystyna Skwierz

64

Rozwadowskie Towarzystwo Miłośników Kolei w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Dąbrowskiego 12

Grażyna Chochowska

65

Towarzystwo Krzewienia Kultury Śpiewu „GAUDIUM”

37-450 Stalowa Wola

ul. Floriańska 5

Tadeusz Lauterbach

66

Stowarzyszenie „VOLTA DO MUNDO”

 

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 26/13

Jacek Wojciechowski

67

Stowarzyszenie Pracowników Oddziału Dziecięcego Szpitala Miejskiego w Stalowej Woli ZDROWE DZIECIŃSTWO

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4

Maria Kicińska

68

Polski Klub Ekologiczny „PRZYJACIELE ZIEMI”

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 9

Elżbieta Działek

69

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Edukacyjnych

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 17

Zbigniew Wojna

70

Stowarzyszenie Paralotniowe „Parateam. Pl”

37-450 Stalowa Wola

ul. Okrzei 6

Artur Kuziora

71

Podkarpackie Centrum Medycyny Hiperbarycznej

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4

Urszula Guzek

72

 Polskie Stowarzyszenie Diabetyków-Koło Miasta

  i Powiatu

      37-450 Stalowa Wola

            ul. Wolności 9

              Anna Wysokińska

 

 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej z terenu Stalowej Woli, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego, działające na podstawie Ustaw: z dnia 7 kwietnia 1989 roku “Prawo o stowarzyszeniach” (DZ.U. z 1989 roku Nr 20 ,poz. 104 z późń. zm.) oraz z dnia 18 stycznia 1996 roku „O kulturze fizycznej” (Dz.U. z 1996 roku Nr25, poz. 113 z późń. zm.)

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Prezes

1

Międzyszkolny Klub Lekkoatletyczny „SPARTA”

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 2

Robert Fila

2

Miejski Klub Tenisowy

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Ks. Skoczyńskiego 3

Niewiarowski Jerzy

3

Zakładowy Klub Sportowy „STAL”

 

37-450 Stalowa Wola

Al. J. Pawła II 25A

Bronisław Żak

4

Stalowowolski Klub Sportowy KYOKUSHIN KARATE „BUSHIDO”

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 4A

Zbigniew Głuchowski

5

Ludowy Miejski Klub Sportowy

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Niezłomnych 1

Parcheta Leszek

6

Towarzystwo Wspierania Sportu

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Skoczyńskiego 3

Mariusz Krzesiński

7

Stowarzyszenie „SPORTIS”

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 28

Wiesław Chuchmacz

8

Powiatowy Szkolny Związek Sportowy

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 2

Mirosław Orłowski

9

Ognisko Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej „EMKA”

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 7/30

Ignacy Lubojański

10

Katolicki Klub Sportowy “VICTORIA” przy Bazylice Matki Bożej Królowej Polski

37-450 Stalowa Wola

ul. Popiełuszki 4

Stanisław Anioł

11

Automobilklub Stalowa Wola,

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 28”a”

Zbigniew Bieś

12

Liga Obrony Kraju

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Energetyków 5

Jacek Kozdronkiewicz

13

Podkarpacki Związek Tenisowy w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Skoczyńskiego 3

Janusz Pikulski

14

Klub Brydża Sportowego

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Ks. J. Popiełuszki 6/64

Jacek Czajkowski

 

15

Automobilklub Doliny Sanu LOK Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola

ul. Energetyków 5

Krzysztof Faraś

16

Centrum Edukacji Sportowej “VEGA”

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Pol. 9

Edward Sroka

17

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Piłki Nożnej wśród młodzieży „Orlęta Stalowa Wola”

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Pol. 10/14

Rafał Nowakowski

18

Akademicki Klub Sportowy STALOWA WOLA

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 1

Philipp Zalewski

19

Klub Sportowy „MED – BUD MOSIR” w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 15

Andrzej Kotwica

 

 

Stowarzyszenia pn : „Ochotnicze Straże Pożarne” z terenu Stalowej Woli, działające na podstawie Ustaw:  z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104) oraz z dnia 24 sierpnia 1991 roku „O ochronie przeciwpożarowej” (Dz.U. z 1991 roku nr 81, poz. 351)

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Prezes

1

Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli – Osiedle CHARZEWICE

37-464 Stalowa Wola

ul. Jaśminowa

Jan Kolasa

2

Ochotnicza Straż Pożarna w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Kwiatkowskiego 1

Mariusz Janeczko

 

 

Stowarzyszenia zwykłe z terenu Stalowej Woli, działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn. zm.)

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

1

Stowarzyszenie Taksówkarzy „RADIO TAXI”

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 18/121

2

Stowarzyszenie Kawalerów Maltańskich Autonomicznego Suwerennego Zakonu pod Wezwaniem Króla Jana III Sobieskiego

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 56A, II p.

 

3

Stowarzyszenie Młodzieży Forum na Rzecz Tolerancji

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 56A, II p.

4

Stowarzyszenie RODZIN ZADŁUŻONYCH

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Ofiar Katania 14/15

5

Stowarzyszenie „Trzeźwość i Gospodarność“

 

37-450 Stalowa Wola

ul. ks. J. Popiełuszki 17a/3

6

Polskie Stowarzyszenie Agroturystyki i Rozwoju Obszarów Wiejskich „AGROPOLIS”

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 10

7

Stowarzyszenie Mieszkańców Budynków Komunalnych

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 31a

8

Stowarzyszenie Romów

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Tysiąc-lecia 41

9

Stowarzyszenie Lekarzy Powiatu Stalowowolskiego

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 5

10

Stowarzyszenie Rozsądni.pl

 

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 25

11

Stowarzyszenie Prywatnych Przedsiębiorców

37-450 Stalowa Wola

ul. Gen. Okulickiego 1B

12

“Samorządność i Gospodarność” im. Eugeniusza Felicjana Kwiatkowskiego

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 57A/6

13

Stalowa Wola – INACZEJ

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 4/10

14

Ruch Młodej Polski - Pokolenie Jana Pawła II

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 41

15

Klub Radiołączności Rodziny Wianeckich

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 8/20

16

Stowarzyszenie Członków Wspólnot Mieszkaniowych

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 31a

17

Stowarzyszenie pn: „Stalowa Wola NAPRZÓD”

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Podleśna 15

18

Stowarzyszenie pn: „Miasto Moich Marzeń”

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 88/29

19

Stowarzyszenie „DOBRE PRAWO”

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 12/309

20

Stowarzyszenie p.n.: „M M' ( Miłośnicy Motocykli) w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. 1-go Sierpnia 34

21

Stowarzyszenie p.n.: „Wspomaganie Rozwoju”

 

37-450 Stalowa Wola

Al. Jana Pawła II 42/16

22

Stalowowolski Klub Płetwonurkowy „HOVER”

37-450 Stalowa Wola

ul. Wojska Polskiego 9

 

 

Uczniowskie Kluby Sportowe i Międzyszkolne Kluby Sportowe, działające na terenie Stalowej Woli

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Prezes

1

Uczniowski Klub Sportowy działający przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 12 im. J. Pawła II w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 55

Leszek Brzeziński

2

Uczniowski Klub Sportowy „SPRAWNI RAZEM” działający przy Zespole Szkół Specjalnych w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 14

 

Krzysztof Chrustowski

3

MKS Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” działający przy Gimnazjum j Nr 2 w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Mickiewicza 15

Krzysztof Kłobut

 

4

Uczniowski Klub Sportowy „GIM TIM 5” działający w Gimnazjum Nr 5 w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 55

Jadwiga Jankiewicz

 

5

Uczniowski Klub Sportowy “JEDYNKA” działający przy Gimnazjum Nr 1 w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 2

 

Ewa Idziniak

6

Uczniowski Klub Sportowy „SIKORSKI” działający przy Zespole Szkół Nr 1 im. Gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 17

 

Krzysztof Jaślanek

7

Uczniowski Klub Sportowy „Siódemka” działający przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 7 w Stalowej Woli

Prezes: Danuta Jędruch

37-450 Stalowa Wola

ul. Okulickiego 14

 

 

Danuta Jędruch

 

 

Stowarzyszenia Kultury Fizycznej z terenu Stalowej Woli, działające na podstawie art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 roku „O kulturze fizycznej” (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 81, poz. 889 z późn. zmianami)

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Prezes

1

Stalowowolski Klub Tenisa Stołowego STALOWA WOLA

37-450 Stalowa Wola

Zespół Szkół Nr 4. im. Płk. Dąbka,

ul. Kwiatkowskiego 1

Dariusz Kiełb

2

Yacht Klub STALOWA WOLA

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Wałowa 1

Lech Królak

3

Stalowowolski Policyjny Klub Sportowy

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Popiełuszki 24

Mieczysław Buława

4

Klub Sportowy JUVENIA Stalowa Wola

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 57a/6

Zbigniew Rogowski

 

 

Stowarzyszenia z terenu Stalowej Woli, działające na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. z 1989 roku Nr 20, poz. 104 z późn.. zmianami) – Terenowe Jednostki Organizacyjne

 

Lp.

Nazwa Stowarzyszenia

Adres

Prezes

1

Polskie Towarzystwo Lekarskie

 

37-450 Stalowa Wola

ul. Staszica 4a

lek. med. Marek Ujda

2

Polski Związek Niewidomych

Okręg Podkarpacki

Koło Powiatowe w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

Sarleja Małgorzata

3

Polski Związek Głuchych w Stalowej Woli

ul. Mickiewicza 16

37-450 Stalowa Wola

ul. Mickiewicza 16

Tracz Andrzej

4

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 3

37-450 Stalowa Wola

Al. J. Pawła II 7/6

Górecki Jerzy

5

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 5

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 10a

Regucki Krzysztof

6

Polski Związek Wędkarski

Koło Nr 13

37-450 Stalowa Wola

ul. Energetyków 13

Mianowany Henryk

7

Polski Związek Katolicko-Społeczny w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

Al. J. Pawła II 13/140

Marian Kolasa

8

Stowarzyszenie Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę Niemiecką w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Narutowicza 14

Jan Rymarz

9

Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Wolności 2a

Bolesław Maślach

10

Towarzystwo im. Brata Alberta Chmielewskiego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Popiełuszki 4

Krystyna Rzegocka

11

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 1

Marek Kijanka

12

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich  w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Metalowców 6/1

Dionizy Garbacz

13

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich

Oddział w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Wyszyńskiego 12

Jan Pęk

14

Stowarzyszenie Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Dmowskiego 2A

Ryszard Wójtowicz

15

Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział Terenowy w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 14

Maria Skiba

16

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich

Oddział w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Żwirki i Wigury 6

 

Bogusław Maziak

17

Towarzystwo Przyjaciół KUL

Oddział w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. ks.J. Popiełuszki 4

Janusz Kuchno

18

Polskie Centrum Mediacji

Oddział w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Poniatowskiego 55

Danuta Karbarz

19

Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej

Obwód Stalowa Wola

37-450 Stalowa Wola

ul. Ofiar Katynia 57

Maria Dekert

20

Polski Komitet Pomocy Społecznej

Zarząd Powiatowy w Stalowej Woli

37-450 Stalowa Wola

ul. Hutnicza 8

Kazimierz Wojas

 

 

 

Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2011-01-31
Publikujący Zespół BIP 2011-02-07 09:49
Modyfikacja Aneta Fołta - Zastępca Naczelnika Wydziału 2015-12-08 14:00
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 16 października 2019r. 09:42:19
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.