XML
IV zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola - 19.06.2017 r.

W dniu 30 czerwca 2017 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał zaświadczenie o pozytywnym zweryfikowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LII/687/17 z dnia 19 czerwca 2017 r.

Zaświadczenie WFOŚiGW
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 19 czerwca 2017 r. Rada Miejska w Stalowej Woli podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia IV zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.

  1. Uchwała Nr LII/687/17 z 19-06-2017 r.
  2. PGN 19-06-2017 r.
  3. Załącznik do PGN 19-06-2017 r.
  4. Opinia Inspektor Sanitarny
  5. Opinia RDOŚ
  6. Obwieszczenie Prezydent Miasta
  7. Wykaz wprowadzonych zmian w PGN
Ponadto Gmina Stalowa Wola wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o pozytywne zaopiniowanie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Po wydaniu stosownego zaświadczenia zostanie ono zamieszczone na niniejszej stronie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2017-06-23
Publikujący Diana Pasierb - Inspektor 2017-06-23 10:31
Modyfikacja Diana Pasierb - Inspektor 2017-06-30 12:50