URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
„Aktualizacji założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Stalowa Wola”
„Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe miasta Stalowa Wola” jest dokumentem przede wszystkim ukierunkowany na działania o charakterze planistycznym, rozwojowym i badawczym. Stanowi aktualizację przyjętych w 2003 r.  Uchwałą Nr XII/173/03 założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Stalowa Wola. Dokument przewiduje podjęcie ogólnych działań o charakterze zarówno inwestycyjnym, jak i nieinwestycyjnym, stanowi przy tym element propagujący podejmowanie czynności o charakterze prośrodowiskowym przez mieszkańców Miasta Stalowa Wola (np. budowa prosumenckich źródeł energii odnawialnej). Wskazuje kierunki działań w dziedzinie ochrony środowiska nastawiając się przede wszystkim na zmniejszenie emisji spalin oraz zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii. Wszystkie proponowane działania kierują się zasadą zrównoważonego rozwoju. W dokumencie wskazano przedsięwzięcia, które zamierzają podjąć konkretne podmioty aby osiągnąć zamierzony cel poprawy jakości powietrza.
Wskazane w przedmiotowym dokumencie działania inwestycyjne określone są w sposób ogólny. Opracowanie przedstawia przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych. Nie precyzuje jednak zakresu, rodzaju ani skali działań dotyczących tej materii. Zatem wszystkie poczynania mają na celu pokrycie zapotrzebowania na energię na terenie Miasta Stalowa Wola do 2025 r. oraz poprawę efektywności energetycznej. Przedmiotowe założenie nie wyznaczają przy tym ram dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.
Podstawą formalną do opracowania przedmiotowego dokumentu jest zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 10 sierpnia 1997r. Prawo energetyczne nałożony na gminy obowiązek sporządzania projektu założeń  planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe co najmniej na okres 15 lat oraz ich aktualizacji co najmniej raz na 3 lata.
Dla przedmiotowego dokumentu przeprowadzono strategiczną ocenę odziaływania na środowisko.
W ramach konsultacji społecznych prowadzonych w dniach od 22 października 2015r. do 13 listopada 2015r. z mocy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko” (tekst jednolity Dz.U.2013 poz. 1235 ze zm.) nie wpłynęły uwagi dotyczące „Aktualizacji projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe dla Miasta Stalowa Wola” wraz z prognozą oddziaływania ww. dokumentu na środowisko
 

Załączniki:

Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
Aktualizacja_zalozen_do_planu_zaopatrzenia_w_cieplo Plik pdf 3.74 MB
POŚ_Stalowa Wola Plik pdf 1.60 MB
Podsumowanie SOOŚ+opinie Plik pdf 4.88 MB
Uchwała Plik pdf 643.23 KB
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2016-02-12
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2016-02-12 14:24
Modyfikacja Aleksandra Szczyrba 2017-12-08 08:26
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 22 sierpnia 2019r. 02:25:46
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.