XML
V zmiana Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola - 26-09-2018 r.
W dniu 3 grudnia 2018 r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie wydał zaświadczenie o pozytywnym zweryfikowaniu „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr LXXX/1049/18 z dnia 26-09-2018 r.

Zaświadczenie WFOŚiGW

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 26 września 2018 r. Rada Miejska w Stalowej Woli podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia V zmiany „Planu gospodarki niskoemisyjnej w Gminie Stalowa Wola”.

  1. Uchwała Nr LXXX/1049/18 z dnia 26-09-2018 r.
  2. PGN 26-09-2018 r.
  3. Opinia Inspektor Sanitarny
  4. Opinia RDOŚ
  5. Wykaz wprowadzonych zmian w PGN
  6. Obwieszczenie Prezydent Miasta
  7. Załącznik do PGNu
Ponadto Gmina Stalowa Wola wystąpiła do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie o pozytywne zaopiniowanie zmiany Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Po wydaniu stosownego zaświadczenia zostanie ono zamieszczone na niniejszej stronie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-09-26
Publikujący Diana Pasierb - Inspektor 2018-09-26 18:53
Modyfikacja Diana Pasierb - Inspektor 2018-12-06 16:52