URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”
ITP-V.6220.STR-1.2018.AS                                                           Stalowa Wola, dnia 16stycznia 2018 r.
 

O B W I E S Z C Z E N I E
PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI


            Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r. poz. 1405 ze zm.) - informuję o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Stalowej Woli na lata 2014-2020”. Zgodnie z art. 48 ust. 1, ust. 2 w związku z art. 57 ust. 1 pkt 2 oraz z art. 58 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Strategii Rozwoju MOF Stalowej Woli na lata 2014-2020.
  • Pismem z dnia 15 stycznia 2018r. znak WOOŚ.410.1.290.2017.AP.2 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Strategii Rozwoju MOF Stalowej Woli na lata 2014-2020.
  • Opinią sanitarną z dnia 29 grudnia 2017 r. znak SNZ.9020.1.287..2017.JM Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie podtrzymał swoje stanowisko wyrażone opinią sanitarną nr SNZ.9020.1.73.2016.JM w której odmówił uzgodnienia w zakresie sanitarno-higienicznym odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Biorąc pod uwagę ww. opinie oraz uwarunkowania określone w art. 49 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a w szczególności charakter działań przewidzianych w przedmiotowym dokumencie, rodzaj i skalę oddziaływania na środowisko oraz cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, Prezydent Miasta Stalowej Woli odstąpił od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Strategii Rozwoju MOF Stalowej Woli na lata 2014-2020.
Informację o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego dokumentu umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Stalowa Wola oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta, ul. Wolności 7.
Ze zgromadzonymi dokumentami wszyscy zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Miasta Stalowa Wola przy ul. Wolności 9, pok. 34, w godzinach pracy Urzędu.
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-01-16
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2018-01-16 13:10
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 15:34:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.