URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracvyjnego w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięzięcia „Projekt rozbudowy chłodni prętów gorącowalcowanych wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. Oddział Huta Stali ..."

                                                                                        Stalowa Wola, dnia 11 kwietnia 2018r.

ITP-V.6220.6.2018.AS.1

 
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
           
Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), o wszczęciu na wniosek  Inwestora -  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie przedsięwzięcia pn. „Projekt rozbudowy chłodni prętów gorącowalcowanych wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia Spółki Akcyjnej COGNOR S.A. Oddział Huta Stali jakościowych w Stalowej Woli” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 102/268 w obrębie 6 HSW w Stalowej Woli. Inwestor – COGNOR S.A., Oddz. Huta Stali Jakościowych Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
 
 
Planowane przedsięwzięcie należy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 3 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.).
 
Informuję o przysługujących uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k. p. a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień z następującymi organami:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
      - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli
      - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 §5 k. p. a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 k. p. a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-04-12
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2018-04-16 11:29
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 24 marca 2019r. 16:20:03
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.