URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji środowikowej dla przedsięw „Budowa nowego pieca grzewczego z trzonem obrotowym wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia, Spółki Akcyjnej COGNOR Oddział Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli”

Stalowa Wola, dnia 11 kwietnia 2018r.

ITP-V.6220.7.2018.AS.1

 
 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania administracyjnego
 
           
Zawiadamiam, na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), o wszczęciu na wniosek  Inwestora -  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia  pn. „Budowa nowego pieca grzewczego z trzonem obrotowym wewnątrz hali produkcyjnej Zakładu Walcownia, Spółki Akcyjnej COGNOR Oddział Huta Stali Jakościowych w Stalowej Woli” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 102/268, 102/197, 102/270, 102/193 w obrębie 6 HSW w Stalowej Woli. Inwestor – COGNOR S.A., Oddz. Huta Stali Jakościowych Stalowej Woli, ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola.
 
 
Planowane przedsięwzięcie należy do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 oraz § 3 ust. 2 pkt 1  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.).
 
Informuję o przysługujących uprawnieniach strony tego postępowania, wynikających z art. 10 k. p. a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym stadium, w tym o prawie przeglądania akt sprawy, uzyskania wyjaśnień oraz składania wniosków dowodowych w postępowaniu wyjaśniającym.
 Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu wymaganych opinii oraz uzgodnień z następującymi organami:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
      - Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stalowej Woli
      - Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich
 
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii pomocniczych oraz uzgodnień. Zgodnie z art. 35 §5 k. p. a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. Na podstawie art. 41 § 1 k. p. a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-04-12
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2018-04-16 11:30
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 24 marca 2019r. 16:22:14
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.