URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Obwieszceznie Prezydenta Miasta o wszczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa dla przedsięwzięcia pn. „Unowocześnienie zakładu Wtór-Steel Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowych instalacji do przetwarzania odpadów oraz optymalizacje istniejącego potencjału przedsiębiorstwa”
Stalowa Wola dnia 10 lipca 2018r.
 
  ITP-V.6220.5.2018.AS.5
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Prezydent Miasta Stalowej Woli działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia o złożonym uzupełnieniu Raportu oddziaływani na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Unowocześnienie zakładu Wtór-Steel Sp. z o.o. poprzez uruchomienie nowych instalacji do przetwarzania odpadów oraz optymalizacje istniejącego potencjału przedsiębiorstwa” planowanego do realizacji na działkach o numerach ewidencyjnych 102/340, 102/140, 102/531, 102/532, 102/533, 102/534, 102/686, 103/35, 165/144  w obrębie 6 HSW w Stalowej Woli. Inwestor – Wtór-Steel  Sp. z o.o., ul. Grabskiego 12, 37-450 Stalowa Wola.
 
Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój zakres zakwalifikowane zostało do wymienionych w § 2 ust.1 pkt 45a, § 2 ust.2 pkt 1 w związku z § 2 ust.1 pkt 42 i 44, § 3 ust.2 pkt 2, w związku z § 3 ust.1 pkt 52b, 56b, 80, 81, 86 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71 ze zm.),
 
            Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Stalowej Woli. Informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
 
Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, przysługuje „każdemu”. Informuję, iż dane o: wniosku, raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w formie elektronicznej oraz papierowej. Wykaz w formie papierowej jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. w Wydziale Inwestycji Transportu i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Stalowa Wola przy ul. Wolności 9, pok. 8.
 
Wszyscy zainteresowani w terminie 30-dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 10.07.2018r. do dnia 09.08.2018 r., mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji Transportu i Pozyskiwania Funduszy pok. 8 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 9, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-07-10
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2018-07-10 14:11
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 22 marca 2019r. 09:13:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.