URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Obwieszczenie Prezydenta Miasta o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej z estakadą nad suwnicą oraz uruchomienie linii do produkcji kul stalowych”

 Stalowa Wola dnia 29 listopada 2018r.

ITP-V.6220.12.2018.AS.9

 

O B W I E S Z C Z E N I E
 

Prezydent Miasta Stalowej Woli działając na podstawie art. 33 ust 1, w związku z art. 79 ust 1,  ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017r. poz. 1405) zawiadamia o złożonym Raporcie ze strony Inwestora w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa hali produkcyjnej z estakadą nad suwnicą oraz uruchomienie linii do produkcji kul stalowych” planowanego do realizacji na działce o numerze ewidencyjnym 905/20 w obrębie 1 Charzewice w Stalowej Woli.
Inwestor – „FIRMA CODOGNI” Sp. J., ul. Topolowa 100, 37-464 Stalowa Wola, reprezentowany przez Pełnomocnika pana Wacława Zawiślak.
 
Planowane przedsięwzięcie z uwagi na swój zakres zakwalifikowane zostało do wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 11 oraz pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 71),
 
            Mając na uwadze rodzaj planowanego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Prezydent Miasta Stalowej Woli. Informuję o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację ww. przedsięwzięcia.
 
Na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego sporządzony jest raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, przysługuje „każdemu”. Informuję, iż dane o: wniosku, raporcie o oddziaływaniu na środowisko zostały umieszczone, w Publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie prowadzonym w formie elektronicznej oraz papierowej. Wykaz w formie papierowej jest dostępny od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30. w Wydziale Inwestycji, Transportu i Pozyskiwania Funduszy Urzędu Miasta Stalowa Wola przy ul. Wolności 9, pok. 8.
 
Wszyscy zainteresowani w terminie 30-dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia, tj. od dnia 29.11.2018r. do dnia 31.12.2018r., mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Inwestycji, Transportu i Pozyskiwania Funduszy pok. 8 Urzędu Miasta w Stalowej Woli ul. Wolności 9, w godzinach pracy Urzędu. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej.
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-11-29
Publikujący Aleksandra Szczyrba 2018-11-29 13:46
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 23 maja 2019r. 22:55:30
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.