URZĄD MIASTA STALOWEJ WOLI
bip.gov.pl
Sonda
TREŚĆ JEST ARCHIWALNA
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiedzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I
  Stalowa Wola, dnia 18 stycznia 2018 r. 
 
OGŁOSZENIE

PREZYDENTA MIASTA STALOWEJ WOLI

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia
a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I
 
     Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 oraz art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) i uchwał Rady Miejskiej w Stalowej Woli Nr XXVIII/318/16 z dnia 14 marca 2016 r. i Nr XXXI/364/16 z dnia 25 kwietnia 2016 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu III zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Ofiar Katynia a ulicą Kwiatkowskiego w Stalowej Woli - Etap I, obejmującej obszary położone pomiędzy ul. KEN i ul. Ofiar Katynia, przy ul. Ofiar Katynia  i ul. Kwiatkowskiego oraz teren PKP przy ul. Ofiar Katynia i ul. Solidarności w Stalowej Woli wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 26 stycznia 2018 r.  do 26 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli, w Wydziale Planowania Przestrzennego, ul. Wolności 9 (I – sze piętro, pokój nr 21, telefon 15 643 34 75) w godzinach od 7.30 do 15.30, od poniedziałku do piątku.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Stalowej Woli przy ul. Wolności 9, w Wydziale Planowania Przestrzennego (I-sze piętro, pokój nr 21) o godzinie 15.30.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.) ww. projekt zmiany planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Prezydenta Miasta Stalowej Woli z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 marca 2018 r.
Stosownie do art. 18 ust. 3 ustawy, jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne: opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, na adres: um@stalowawola.pl
 
   Prezydent Miasta
                                                                                                                      Stalowej Woli
 
Lucjusz Nadbereżny
powrot
Podmiot publikującyUrząd Miasta Stalowa Wola
WytworzyłLucjusz Nadbereżny - Prezydent Miasta2018-01-18
Publikujący Magdalena Morawska - Inspektor 2018-01-18 12:40
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Wygenerowano: 19 stycznia 2019r. 16:29:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.